Nya nämndordföranden för 2019

Stad & Politik1 januari 2019 kl 00.01

Inför kommande år har kommunfullmäktige beslutat om vilka ledamöter och ersättare som kommer att sitta i de nya nämnderna för den aktuella mandatperioden. Förutom kommunstyrelsen kommer Lidingö stad ha sex nämnder med olika ansvarsområden som de beslutar om: valnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, omsorgs- och socialnämnden, teknik- och fastighetsnämnden, samt utbildningsnämnden.

Ledamöterna i nämnderna kommer att väljas ett år åt gången, med undantag för i kommunstyrelsen och valnämnden där de väljs för hela mandatperioden.

Kommunfullmäktige har även valt vilka ledamöter som kommer vara ordförande och vice ordförande i nämnderna. Ordförandena är de som kallar till och håller i sammanträdena för nämnderna. De har även ett övergripande ansvar att leda nämndens arbete och att representera nämnden.

Från föregående mandatperiod är det samma ordförandeskap i kommunstyrelsen. Daniel Källenfors (M) är kvar som kommunstyrelsens ordförande och Birgitta Sköld (LP) som vice ordförande. Hon har även kvar sitt ordförandeskap i omsorgs- och socialnämnden. Också miljö- och stadsbyggnadsnämnden har kvar samma presidium. Där Fredrik Vinstock (M) valts om till ordförande och Göran Grahn (LP) till vice ordförande. Carl-Johan Schiller (KD), som tidigare var ordförande i kultur- och fritidsnämnden, har tagit över ordförandeskapet i teknik- och fastighetsnämnden.

Nämndernas nya presidium för 2019:
Kommunstyrelsen (2019-2022)
Ordförande: Daniel Källenfors (M)
Vice Ordförande: Birgitta Sköld (LP)

Valnämnden (2019-2022)
Ordförande: Henrik Åkermark (M)
Vice Ordförande: Mattias Reinoldson (L)

Kultur- och fritidsnämnden (2019)
Ordförande: Filip Svanberg (M)
Vice Ordförande: Erik Öberg (L)

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (2019)
Ordförande: Fredrik Vinstock (M)
Vice Ordförande: Göran Grahn (LP)

Omsorgs- och socialnämnden (2019)
Ordförande: Birgitta Sköld (LP)
Vice Ordförande: Therese Carlborg (M)

Teknik- och fastighetsnämnden (2019)
Ordförande: Carl-Johan Schiller (KD)
Vice Ordförande: Peder Hagen (M)

Utbildningsnämnden (2019)
Ordförande: Amelie Tarschys Ingre (L)
Vice Ordförande: Carl Östring (M)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *