Nya lagar från 1 januari

Böter till den som fimpar cigaretter på gatan.
Lidingö1 januari 2022 kl 03.06

En rad nya lagar träder ikraft idag den 1 januari. Här är ett axplock:

Stärkt rätt att stänga skolor

Skolinspektionen har klagat på att de inte haft tillräckligt starkt lagstöd för att stänga skolor – och nu har riksdagen gett inspektionen utökade befogenheter. Bland annat ska de kunna stänga en skola om det finns brister två år efter att inrättningen fått kritik. Kommuner får samma rätt, enligt lagen.

Att kasta fimpar blir straffbart

Sedan tidigare kan det vara straffbart att slänga bland annat matförpackningar och flaskor på allmänna platser. Men efter årsskiftet börjar en ny lag i miljöbarken gälla, som även gör det straffbart att slänga cigarettfimpar, godispapper, snus och annat skräp på marken. Riksdagen beslutade om lagen i september 2021.

Aggressionsbrott kriminaliseras

Sveriges regering vill anta vissa ändringar i den så kallade Rom-stadgan hos den Internationella brottmålsdomstolen som lag. Därför kommer så kallat aggressionsbrott att bli straffbart. Brottstypen innebär att en person med militär eller politisk makt i ett land planerar, förbereder eller inleder vissa former av ”aggressiva” gärningar. För det kan man dömas till fängelse mellan 4 och 18 år.

Stärkt skydd för hyresrättsinnehavare

Nästa år kommer hyresnämnder att kunna kräva att hyresvärdar åtgärdar brister i misskötta bostadshus. Hyresgäster ska även få möjlighet att få nya hyresavtal efter till exempel en brand.

Reklamskatten avskaffas

I dag betalar många idrottsföreningar skatt för reklam på till exempel matchställ, men från årsskiftet tas lagen bort.

Krav på klimatdeklaration vid nybyggen

Från nästa år ska byggherrar redovisa hur stor klimatpåverkan bygget av nya hus har.

Fler lagar som träder i kraft:

Investeringsstöd och energieffektiviseringsstöd för renoveringar avskaffas.

Högre bostadstillägg för pensionärer.

Ändrade regler för ekologisk produktion.

Tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021.

Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag.

Här kan du läsa om alla de nya lagarna.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *