Nya hundhagen i Högberga är öppen

Lidingö1 december 2023 kl 12.0714

Den 5 000 kvadratmeter stora hundhagen i Högberga har öppnat för allmänheten. Staden hälsar hundägarna välkomna att utforska denna naturhage med sina fyrbenta vänner.

Belägen bakom Gåshagaleden och Högberga station, längs kraftledningsgatan, erbjuder den nya hagen två sektioner – en större och en mindre. Dessutom finns ett bänkbord med tak för skydd mot regn i den lilla avdelningen. Eftersom det är en naturhage i skogsmark kan tillgängligheten vara lite begränsad. Hagen ligger en bra bit från bebyggelse och det finns goda parkeringsmöjligheter i närheten.

–Detta är den andra hundhagen vi öppnar i år. I juni öppnade vi en ungefär lika stor hundhage i Koltorp, även den i ett naturområde, säger Anders Paulsen (LP), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.

Hundhagen i Högberga ligger längs med gångvägen vid kraftledningen.

Antalet hundar på Lidingö har blivit betydligt fler de senaste åren. Det har medfört ett ökat behov av hundpassning. Många mobila hunddagis använder hundhagarna för att rasta grupper av hundar, vilket har ökat trycket på de befintliga hagarna liksom efterfrågan på fler.

–För att möta det växande behovet utvärderar vi kontinuerligt lämpliga platser för hundhagar. Det är extra viktigt att de ligger en bit från bostadshus och att det finns möjlighet att parkera, säger Anders Paulsen.

Även markförhållanden, naturvärden och hur platsen får användas enligt detaljplanen är viktiga faktorer vid valet av plats. Likaså var det finns vägar, gångvägar, djurstigar och servitut.

Mer yta för hundar

Runt årsskiftet kan även den 16 000 kvadratmeter stora hundhagen vid Fågelöuddeängen öppna. Tanken är att den ska ersätta den befintliga hundhagen i Furutorp.

Den samlade ytan för de tre nya hundhagarna i Koltorp, Högberga och Fågelöudde blir 26 500 kvadratmeter. De befintliga hundhagarna i Brevik, Larsberg, Mosstorp och Siggebo omfattar tillsammans 10 900 kvadratmeter. Med de nya hagarna och flytten av Furutorps hundhage till Fågelöudde ökar den totala ytan för hundhagar från 33 900 kvadratmeter till 37 400 kvadratmeter.

– Hundhagsytan inte bara ökar utan fördelar sig dessutom jämnare över hela ön. På Lidingö har vi en betydligt större yta för hundhagar jämfört med närliggande kommuner, säger Anders Paulsen.

Läs mer på Lidingö stads hemsida.

Kommentarer

 1. Mina hundar gillar hundhagen i Högberga. Dock är det synd att man inte har möjlighet att ställa upp grinden mellan hagarna så man har möjlighet till en fullskalig hage om hundarna/hundägarna kommer överens om det eller om man är ensam. Annars är det bara att dela upp hagen. Jag föreslår därför att kommunen sätter upp en hasp som ger möjligheten att välja.

 2. Som sagt: ytterligare 700 000 kr som Lidingö stad lägger på två små nya hundrastgårdar (i Högberga och Koltorp) som ska kompensera för den minskade yta som nedläggningen av rastgården i Furutorp innebär.
  Att ens jämföra och försöka kompensera en stor rastgård som är en unik hybrid mellan rastgård för hundar och ett lättare motionsspår för dess ägare med tre nya mindre rastgårdar med oländig terräng, för små för att kunna motionera i och i ett fall långt från bussförbindelse är att medvetet strunta i oss hundägare i alla åldrar! MEDVETET!
  Vi är 868 hundägare som skrivit under ett upprop att vi vill behålla rastgården i Furutorp, vilket alltså hade varit ett mycket billigare och bättre alternativ!
  Den nya ovan omtalade rastgården på Fågelöudde på 16 000 kvm kommer att kosta skattebetalarna nästan 700 000 kr, alltså blir det 1,4 miljoner kr totalt för tre ej efterfrågade rastgårdar, vilket hade kunnat undvikas om man behållit Furutorp. Och det stoppar inte där då dessa tre ytor kräver årligt underhåll som staden måste budgetera för.
  Dessa över 1,4 miljoner kronor borde kunnat användas till annat i kommunen!
  Vi talar i samhället om att vara försiktig med skattebetalarnas pengar, men det gäller tydligen inte på Lidingö! Man lyssnar på de medborgare som skriker högst! Och så låtsas man att man är så otroligt välvillig gentemot hundägarna när det bara handlar om att hålla några ilskna, skrikande villaägare i Furutorp glada och lugna!
  Låtsas inte vara en hundvänlig kommun när ni inte lyssnar på hundägarna som bönat och bett om att få ha kvar Stockholmsområdets finaste och bästa hundrastgård!
  /Margite Nordenstam

 3. Bra att det blir fler hundhagar, men med tanke på respekten för våra skattepengar hade det varit bra att avvakta med hagen i Fågelöudde tills man märkt eventuell effekt på trycket i Furutorp när de nya hagarna tagits i bruk.
  När man läser om diverse sparkrav inom Lidingö Stad undrar man hur man kan prioritera att lägga närmre 700 000 kr på att bygga en ny hage för att stänga Furutorp. Speciellt som den nya hagen bara nås med allmänna kommunikationer under sommarmånaderna.

  Som skattebetalare ifrågasätter jag denna vårdslösa hantering av våra skattepengar.

 4. De nya sk ”naturhagarna” i Koltorp och Högberga är bara ett härsket fläskben till hundägarna som ingen efterfrågat. Alla de många hundägare jag pratat med tycker likadant, det är för oländig terräng både för hundar och människor. Helt bortkastade pengar. Hundhagen som byggs i Fågelöudde är däremot en bra plats med öppen ängsmark där hundarna kan rasa runt utan att skada sig på stubbar och stenar men den är ju betydligt mindre än Furutorpshagen.

 5. Hundrastgårdar som stängs, busslinjer som läggs ned, cykelbanor som anlades på Norra Kungsvägen som sedan togs bort, sprickor i nya lilla Lidingöbron… 🤔

 6. Hur många namn krävs det för en rådgivande kommunnal folkomröstning i frågan om bibehållandet av Furutorp?

 7. ”Tja, vi tar visserligen bort den regelenliga fotbollsplanen på 105×65 meter, men i gengäld anlägger vi inte mindre än sex nya planer på lite olika ställen på vardera 50×25 meter. Det blir ju FLER kvadratmeter än vi har nu.”

  ”Jo då. Vi lägger igen löparspåret på sju kilometer, men vi anlägger ju fyra nya tvåkilometersspår lite här och där i kommunen. Det blir faktiskt åtta kilometer allt som allt!”

  ”Vadå problem? Visst. Vi tar bort ett klassrum på 60 kvadratmeter, men i gengäld får ju skolan FYRA nya grupprum på vardera 17 kvadratmeter. Två på bottenvåningen, ett en trappa upp och ett i källaren. Allt som allt får ju FLER elever plats nu än förut. Så vad bråkar ni om?”

  Nej, så här skulle ju ingen säga, eller hur? Ändå är det precis vad Anders Paulsen gör kring hundhagarna. Det fina – rentav unika – med hundhagen i Furutorp är ju dess storlek. Alltså att den består av EN sammanhållen yta som är så stor. Genom att gå ett par varv i den och låta hunden springa fritt har man fått ihop en rätt bra promenad. Den som är förhindrad att själv gå långa sträckor med sin hund kan släppa hunden och låta den leka sig trött och lycklig. Hundar som kanske blir lite nervösa när de är många på en liten yta kommer vanligen utmärkt väl överens i hagen i Furutorp, eftersom det finns plats både för de sociala hundarna, som vill jaga varandra och brottas, och för de som hellre iakttar lite på avstånd.

  Jag har haft min nuvarande hund i sju år och vi har besökt Furutorp tillsammans oräkneliga gånger. Inte vid ett enda tillfälle har jag sett hundar som råkat i slagsmål med varandra där. För många är det just storleken som gör att de kan släppa sin hund i den hagen. Kan någon förklara hur ett par extra kvadratmeter på en helt annan del av ön ska kompensera för det?

  Sedan är ju dessutom den nya hagen vid Fågelöudde en sensationellt dålig lösning. Dit går ingen buss annat än några turer per dag under högsommaren (till skillnad från Furutorp, där bussen regelbundet stannar precis utanför). För den som är beroende av bil för att förflytta sig är det å andra sidan helt omöjligt att komma dit en sommardag. Eller är det någon som missat det parkeringskaos som råder vid Fågelöudde när det är badväder? Det är ju så illa att bussen inte tar sig fram och att man är orolig för hur ett eventuellt utryckningsfordon ska kunna ta sig förbi alla felparkerade bilar. På vintern är det mörkt och väldigt avskilt. Vem vågar ge sig in där om man inte råkar ha en VÄLDIGT stor hund?

  Nej, Lidingö stad, det här blir inte bra. För om och gör rätt.

 8. Det är en gåta att detta har kunnat ske!
  Vad händer nu med Furutorp?
  En fullt fungerande samlingsplats som går i graven! Till Fågelöudde kan ju inte alla ta sig vintertid.
  Och varför skulle vi hundägare betala för att få nyttja hundgårdar? Det gör vi ju inte för cykelbanor, lekplatser el motionsspår. I stället lägger kommunen onödiga pengar på hundgårdar som ingen använder. Skandal!
  Mitt Lidingö har mer och mer börjat likna en bananrepublik som förstörs, mer och mer, av M och LP! Sorgligt!
  Eva Sternå

 9. Det var ett förbannat klagande från hundägarna. Var glada att Lidingö stad anlägger fler hundgårdar med totalt fler kvadratmeter för hundarna att röra sig på.

  1. Du har uppenbart noll koll.
   1. Det är inte antal kvadratmeter allt som allt som spelar roll. Det viktiga med Furutorp är just den unikt stora sammanhängande ytan. Tre hagar om vardera hälften så stor yta blir sämre än det vi har idag, trots att det allt som allt blir fler kvadratmeter.

   2. Den största tillkommande hagen (om än för liten) är oåtkomlig för många hundägare, i och med att den inte nås med kollektivtrafik.

   3. Man väljer att lägga ned en hundhage som funnits och fungerat väl i årtionden. Enligt uppgift på grund av klagomål från närboende – som garanterat i de flesta fall köpt sina hus i vetskap om att närmsta granne är just en hundhage.

   4. Att underhålla den befintliga hundhagen i Furutorp kostar felräkningspengar för kommunen. Att anlägga en ny kostar flera hundra tusen.

   5. Den nya hagen kommer att störa det vilda djurlivet på ett sätt som den befintliga inte gör.

   6. Hundägarna, dvs målgruppen för investeringen i ny hundhage vill inte ha den, dvs kostnaden är inte bara hög, utan dessutom onödig.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *