Nya friidrottsanläggningen återremitterad

Stad & Politik8 januari 2019 kl 08.05

Under 2017 fick teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en nybyggnad av friidrottsanläggningen på Lidingövallen. Det här uppdraget gavs på rekommendation av kultur- och fritidsnämnden med en budget på 35 mnkr.
Behovet av en ny friidrottsanläggning har funnits länge, då den befintliga friidrottsanläggningen är i dåligt skick och inte följer standardmåtten för flera av de aktiviteter som utövas där. Bland annat behöver fotbollsverksamheten varje år ansöka om dispens för att få driva tävlingsverksamhet på inneplanen.

Men på teknik- och fastighetsnämndens möte i november 2018 beslutade nämnden att återremittera frågan om den nya friidrottsanläggningen. Orsaken som angavs var att endast ett anbud hade kommit in, som var långt över budgeten, vilket ledde till att upphandlingen avbröts.

Frågan kommer nu upp för beslut i kommunstyrelsen igen den 14 januari, där förslaget är att skicka tillbaka frågan till kultur- och fritidsnämnden för nytt ställningstagande kring budgeten och uppdraget. Tills vidare är den nya friidrottsanläggningen uppskjuten då teknik- och fastighetsnämnden inte kan slutföra uppdraget i dess nuvarande form.

Förslaget om ny friidrottsanläggning som antogs 2017. Kicka på kartan så förstoras den.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *