Nya banor för padel

Från en padelturnering på Ellery Beach House
Lidingö22 april 2021 kl 06.08

Att spela padel har blivit populärt och fler och fler padelbanor anläggs i Sverige. På Lidingö finns hittills ett fåtal möjligheter att spela padel. Men fler kan vara på gång. Ute på Elfvikslandet söker konferens-anläggningen Lovik nu byggnadslov för att anlägga två banor.

I början av 2019 öppnade Lidingös första padelbanor ute på M3 Gym i Gåshaga. På Ellery Beach House ute på Elfvik finns också två padelbanor där även Lidingöbor kan spela utan att vara gäster på hotellet. Nu vill Lovik hotell & konferens anlägga ett par padelbanor på sin parkeringsplats. En ansökan om bygglov är inskickad och miljö- och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse föreslår att nämnden beviljar bygglov, trots att banorna skulle hamna på plats som egentligen inte får bebyggas. Detaljplanen anger att området är avsett för institutionsändamål. Kontoret anser att avvikelsen från planen är så liten att bygglov kan ges.

Konferensanläggningen söker bygglov för att uppföra två padelbanor med mått 20 x 40,7 meter. Det är en öppen konstruktion med väggar på långsidorna som består av en stålstruktur i form av en nätkonstruktion och härdat glas på kortväggarna och i hörnpartierna. Glaspartierna betraktas som plank. Kontoret anger i sin tjänsteskrivelse att padelbanorna i inte blir någon påtaglig olägenhet.

Ekholmsnäs Golf AB har tidigare aviserat intresse för att också bygga en padelhall men har dragit tillbaka sin ansökan om bygglov.

– Jag ville inte att den skulle påverka det nya avtal som tagits fram för golfen och skidåkningen. Padel är viktig på alla sätt och vis men för mig är det inte min huvudfråga. Vi kan tänka oss att titta på den biten framåt, säger Johan Mihkelson Ringqvist som driver Ekholmsnäs Golf AB.

När det gäller utomhusbanor för padel på Lidingö så har Lidingö stad under två somrar upplåtit ytan för isrinken på Lidingövallen för padelbanor, både 2018 och 2019. Det är inte aktuellt under 2021 då omfattande ombyggnation pågår på Vallen.

Beslutet väntas tas när miljö- och stadsbyggnadsnämnden sammanträder den 27 april.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *