Nya arvoden fick godkänt

Glad var också Gabor Sebastiani som var beredd att dra igång en folkomröstning för att förhindra de chockhöjda arvodena.
Stad & Politik18 juni 2019 kl 07.06

Ett i stort sett enigt fullmäktige godkände på måndag kväll arvodesberedningens förslag till ekonomiska villkor för förtroendevalda. Vänsterpartiet hade ett eget yrkande och (S), (MP) och (C) lade ett eget yttrande. Samtliga talare vittnade om det goda diskussionsklimatet under arbetets gång.

Förslaget presenterades av Per-Anders Pehrson (M), arvodesberedningens ordförande. Han började med att berätta att man jämfört sig med flera kommuner, både i Stockholmsområdet men även ute i landet.

– Vi har försökt komma upp med ett reglemente som är rimligt och renodlat och som lätt kan förstås av alla i kommunen. Vi enades tidigt om att komma fram till ett reglemente som alla kan leva med, sa han bland annat. Vi kom fram till att våra arvoden för kommunstyrelsens ordförande och de övriga kommunalråden är rimliga. Gruppen har haft väldigt kul och vi lämnar nu ett förslag som åtta av öns partier ställer sig bakom, sa han.

– Vänsterpartiet har lagt ett eget förslag, sa Jonas Lundgren (V). Men jag vill understryka att arbetet varit respektfullt och vi haft viktiga och vettiga diskussioner. Jag tycker det finns ett grundläggande problem i hur man ser på politiska arvoden. Det är problematiskt att man kan se politiska arvoden som en kassako som man kan berika sig på. Det här förslaget innebär också en fördyring av politikerkostnaderna på Lidingö. Vi föreslår att man ska ha två kommunalråd och därmed sjunker kostnaderna drastiskt. Man kan ställa sig frågan hur många kommunalråd behöver en kommun av Lidingös storlek, undrade han.

Oppositionsrådet Patrik Sandström (MP) tackade också beredningen för ett konstruktivt samarbete.

– Jag hoppas att detta är starten på att samtliga partier kan fortsätta diskussioner om hur vi kan jobba vidare med olika demokratifrågor och utveckla spelreglerna här på Lidingö, sa han.

Från Centern gladdes Patrik Buddgård åt att det nya förslaget är långt ifrån det förslag till chockhöjda arvoden som tidigare var på tapeten.

– Jag förutsätter att arvodesberedningen gör en genomlysning inför valet 2022 så att vi, innan valrörelsen, vet vad som ska gälla under nästa mandatperiod, sa han.

Kommunstyrelsens ordförande och de övriga kommunalråden anmälde jäv innan frågan diskuterades i fullmäktige.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *