Ny tobakslag: Utökat rökförbud från 1 juli

Lidingö8 april 2019 kl 04.40

Det blir förbjudet att röka på många platser i Lidingö stad när den nya tobakslagen träder i kraft den 1 juli i år.

Till rökfria miljöer läggs nu uteserveringar, lekplatser, entréer och perronger. Rökförbudet utvidgas även till att gälla elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.

Några punkter i den nya lagen, som träder i kraft 1 juli 2019, är:

 • Rökförbud utökas till att gälla allmänna platser utomhus som bland annat uteserveringar, utanför entréer till rökfria lokaler och kollektivtrafikens områden utomhus.
 • Rökförbud utökas till att gälla inhägnade idrottsplatser och badplatser.
 • Rökförbud utökas till att gälla lekplatser.
 • Rökförbudet utökas även till att omfatta bland annat elektroniska cigaretter och liknande anordningar samt örtprodukter för rökning (som till exempel vattenpipa).
 • Krav på tillstånd för företag att få sälja tobak, vilket innebär att alla företag som i dag har anmält försäljning måste göra en ansökan om tillstånd att få sälja tobak och likande produkter.
 • Gemensamma EU-regler om spårbarhet och säkerhetsmärkningar.

Rökförbudet gäller alla typer av rökning: tobaksrökning, rökning med örtprodukter, e-cigarrettrökning och andra typer av förångning av tobak eller nikotinprodukter.

Den nya lagen innebär rökförbud i följande inom- och utomhusmiljöer:

 • Lokaler för barnomsorg
 • Förskolor och fritidshem
 • Lokaler för skolverksamhet
 • Fritidsgårdar
 • Alla lokaler för sjuk- och hälsovård
 • Inrättningar för service eller vård
 • Alla lokaler och utrymmen som tillhör kollektivtrafiken
 • Lokaler som är för gemensamt bruk inom alla typer av bostäder
 • Inhägnade idrottsplatser och badplatser
 • Lekplatser dit allmänheten har tillträde
 • Restauranger och andra typer av serveringar, inklusive uteserveringar
 • Utanför alla entréer som allmänheten har tillträde till, där det råder rökförbud inomhus

Från och med 1 juli är det inte längre tillåtet att röka på uteserveringar. Det gäller alla typer av uteserveringar. Det är heller inte tillåtet med särskilda avgränsade avdelningar för rökning på en uteservering eller att inrätta särskilda rökområden, så kallade ”rökrutor” utanför ett serveringsområde. Det är också rökförbud utanför entrén till uteserveringar.

Utomhus är det ägaren eller den som förfogar över ett visst område som ansvarar för att förbudet följs. Inomhus och utanför entréerna till lokaler där rökförbud råder inomhus, ansvarar ägaren eller den som har tillgång till lokalen. Det gäller dock inte för gallerior och köpcentrum, där är det fastighetsägaren som ansvarar för att rökförbudet följs.

Lidingö stad

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *