Ny simhall klar 2024

Lidingö30 augusti 2019 kl 07.34

Planeringen inför bygget av en ny simhall i Dalénum är nu i full gång och en detaljerad tidsplan för projektet finns. Tidpunkten för när simhallen planeras stå klar är dock senare än vad som ursprungligen meddelats. Planen är att den nya simhallen öppnar i början av 2024.

Sedan kommunfullmäktige i slutet av november 2018 fattade beslut om en ny simhall i Dalénumområdet har planeringsarbetet pågått. För att den nya simhallen ska uppfylla de behov och förväntningar som finns behöver planeringsfasen göras mer omfattande än först planerat.

– Vid stora byggprojekt är det inte ovanligt att tidplanen revideras. Förutsättningarna förändras då kunskaperna fördjupas och det som från början är antaganden visar sig efter närmare studier inte stämma. Det ansvarsfulla då är att vi anpassar oss till de nya förutsättningarna, inte minst för att säkerställa att projektet håller sig inom budget, säger Daniel Broman, stadsdirektör.

Byggnadsprogrammet utformas nu och beskriver mer i detalj bland annat hur simhallen ska se ut och vad den ska innehålla. Arbetet görs också i samråd med olika intressenter. Projektering, investeringsbeslut och upphandlingsprocess sker under 2020 - 2021. Det första spadtaget beräknas till 2022 och simhallen planeras färdigbyggd under 2024.

– Tidplanen som presenterades som beslutsunderlag tidigare var felaktig. Simhallen är färdig först 2024. Vi har nu reviderat tidplanen och kommer att göra en översyn av projektet för att säkerställa en god leverans i pris, tid och kvalitet, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Lidingö stads hemsida

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *