Ny översiktsplan och kulturmiljöprogram 2020

Stad & Politik10 oktober 2019 kl 06.133

Under 2020 kommer Lidingö stad arbeta med att ta fram en ny översiktsplan. Dessutom kommer ett nytt kulturmiljöprogram att antas under 2020. Lidingömajoritetens fokus i dessa processer är att värna Lidingös unika läge i närheten av Stockholm och fortsätta arbeta för att värna öns grönområden. De stadsbyggnadsprojekt som det är fokus på under 2020 är främst Lidingö Centrum, Högsätra och Rudboda torg.

Under 2020 planerar Lidingö stad att ta fram en ny översiktsplan för att bättre spegla den politiska viljan på Lidingö. Arbetet har så smått satts i gång under hösten 2019 och kommer vara nära kopplat till det kulturmiljöprogram som planeras att antas 2020. Kulturmiljöprogrammet syftar till att tydliggöra kulturhistoriskt värdefulla miljöer, byggnader och arkitektur på Lidingö som anses särskilt bevaransvärd.

– Lidingös unika läge alldeles intill huvudstaden ger speciella fördelar. Samtidigt som vi får ta del av Stockholms stora utbud, erbjuder vår centralt belägna ö såväl båt‐, bad‐ och skärgårdsliv som gröna oaser av lugn och stillhet. Det är dessa unika värden som tillsammans med den tidiga villastads- och gårdsbebyggelsen skapar Lidingös särprägel. Dessa värden ska värnas i den nya översiktsplanen och i kulturmiljöprogrammet, säger Fredrik Vinstock (M), ordförande för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Lidingö stad arbetar med några utvalda stadsbyggnadsprojekt under 2020. Flera av dessa, såsom till exempel Högsätra och Lidingö Centrum, har satts i gång under 2019 och kommer löpa på med detaljplaner under 2020.

– Småskalig utveckling var ett löfte från Lidingömajoriteten i vårt majoritetsprogram. Nu kan vi se att planerna med Lidingö Centrum och Högsätra börjar ta form. Dessutom ska utvecklingen av Rudboda påbörjas under 2020. All utveckling är väldigt viktigt att göra i nära dialog med Lidingöborna och med stor hänsyn till den vackra närmiljö vi har här på Lidingö, säger Fredrik Vinstock (M), ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Pressmeddelande från Lidingömajoriteten

Kommentarer

  1. Ser med största intresse fram mot kulturmiljöprogrammet. Hoppas beredningen före beslut även innefattar någon form av medborgardialog.

  2. Intressant att ordf Vinstock gillar möjligheten att utnyttja det stora utbudet i Stockholm samtidigt som Lidingö inte ser någon anledning att bidra till den bostadsbrist som råder i Stockholm. Hmm… man vill ha men inte ge!!

    1. Även om John Druva inte noterat det så har Lidingö bidragit till bostadsbyggandet så till den grad att kommunen idag är den 4:e mest tätbefolkade i Stockholms län och den 5:e mest tätbefolkade i hela Sverige. Dessutom fortsätter vi att bygga bostäder här, om än i lägre takt än tidigare. Aktuella områden för nybyggnationer är Högsätra och Rudboda och i Dalénum fortsätter bostadsbyggandet enligt den plan som beslutats för det området.

      Hans Grundell
      Lidingöpartiet

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *