Ny information om Corona-virus

Lidingö7 mars 2020 kl 19.56

Lidingö stad har uppdaterat sin information om Corona-viruset: Lidingö stad följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram kring det nya coronaviruset.

Utifrån en bedömning av utvecklingen kring smittspridning har Folkhälsomyndigheten uppdaterat sina rekommendationer för resenärer som vistats i områden där smittspridning konstaterats gällande covid-19. Personer som har vistats i dessa områden bör vara uppmärksamma på luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber och ringa sjukvården 1177 Vårdguiden för bedömning.

Nya rekommendationer gäller skol- och förskolebarn:
För att minska oron och skapa en trygg skol- och arbetsmiljö, så att så många barn och elever som möjligt kan gå till skola och förskola, har utbildningsnämnden beslutat att uppmana barn, elever och personal i den kommunala skolverksamheten som de senaste 14 dagarna varit i områden med smittspridning av coronaviruset covid-19 att stanna hemma från all skol- och barnomsorgsverksamhet. Detta gäller under inkubationstiden på 14 dagar från det att man lämnade det aktuella området. Det gäller även om man inte uppvisar symtom.

Om barn, elever eller någon i deras närhet uppvisar luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber ska barnen och eleverna självklart stanna hemma och kontakta vården, Vårdguiden 1177. Information om vilka områden där smittspridning förekommer finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Äldre och redan försvagade människor har visat sig extra sårbara för detta virus. Av omtanke om våra vård- och omsorgstagare uppmanar vi de som vill besöka närstående och vänner på våra vård- och omsorgsboenden att visa försiktighet.

Har du nyligen vistats i områden där coronaviruset sprids bör du överväga nödvändigheten av att besöka närstående. Var uppmärksam på egna eventuella luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Har du symtom, kontakta 1177 Vårdguiden. Information om vilka områden där smittspridning förekommer finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplats

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *