Ny idrottshall vid Gångsätrahallen

Foto: Matthew Tipple
Stad & Politik28 april 2020 kl 11.33

Kommunstyrelsen upplåter arrende och anvisar 5 miljoner kronor ur kommunstyrelsens investeringsreserv för kringarbeten på allmän platsmark i samband med byggande av ny idrottshall i anslutning till Gångsätrahallen.

LSK, Lidingö Sportklubb Handboll, har skickat in en bygglovsansökan om att bygga en idrottshall i anslutning till Gångsätrahallen. Föreningen står, tillsammans med privata investerare, för investeringskostnaderna. Syftet med hallen är att tillgodose föreningens behov av träningstider, för framförallt handbollssektionen, och att samla föreningens verksamheter till ett och samma ställe. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att staden upplåter tomtarrende för hallen och begär investeringsmedel för kringarbeten i samband med byggande av idrottshallen.

– Jag är mycket positiv till LSK Handbolls initiativ. De har presenterat ett gediget koncept där de med externa finansiärer och egna medel gör detta möjligt. Hallen kommer också att kunna användas för allmänheten och skolor. Vi ser att ytterligare en idrottshall har en positiv effekt på barn- och ungdomsidrotten på Lidingö, säger Filip Svanberg, ordförande i kultur- och fritidsnämnden (M).

Den föreslagna hallen ska delvis placeras på den nuvarande parkeringen och fotbollsplanen söder om Gångsätrahallen. Enligt förslaget så ska den byggas ihop med befintlig hall med en mindre länkbyggnad. Den nya hallen föreslås byggas utan omklädningsrum och att verksamheten där istället utnyttjar befintliga omklädningsrum i Gångsätrahallen.

Kommunstyrelsens beslut innebär att staden upplåter arrende på del av fastigheten. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för projektets eventuellt tillkommande kostnader för drift, utredningar och avskrivningar.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *