Ny idrottshall i Torsvik 14 miljoner kronor dyrare

Torsviks skola. Foto: Lidingö stad
Stad & Politik2 september 2019 kl 06.57

2016 beviljades bygglov för en ny idrottshall och fritidsklubbslokal på Torsviks skola i samband med att skolan skulle byggas om. Bygglovet överklagades av närboende grannar och sedan dess har lärande- och kulturförvaltningen utarbetat ett nytt förslag med ny placering och nytt utformande.

Ansökan om bygglov har lämnats in till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Utbildningsnämnden har begärt pengar för den nya hallen och kultur- och fritidsnämnden har också godkänt förslaget till investering. Nu väntas kommunstyrelsen anslå 69 miljoner kronor ur sin investeringsreserv till teknik- och fastighetsnämnden så att den nya idrottshallen kan byggas. Det är 14 miljoner kronor mer än det förra, överklagade, förslaget skulle kostat. Att kostnaderna ökat med 14 miljoner kronor beror bland annat på att hallen får en ny utformning samt att det blir nya projektkostnader för entreprenören.

Den nya investeringen innebär att de olika verksamheterna kommer att belastas med en årlig ökning av hyreskostnaderna på cirka 4,2 miljoner kronor. Av dessa beräknas cirka 3,8 miljoner kronor per år fördelas mellan kommunala grundskolan (60 procent) samt kultur- och fritidsnämnden (40 procent). Resterande kostnadsökning, 400 000 kr, kommer att bli en fråga för kommande års budgetarbeten.

Stadens inställning är att lokalkostnader fullt ut ska belasta de verksamheter som använder lokalerna.  

Den nya hallen ska vara en fullstor idrottshall där även skolans fritidsklubb ska få lokaler. Hallen kommer att vara delningsbar med en vikvägg och ha fyra omklädningsrum. Den nuvarande hallen rivs och ersätts med en mindre fotbollsplan med konstgräs. Hallen beräknas vara klar 2021.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *