Ny gymnastikhall i Bodal

Sport17 december 2020 kl 05.402

Lidingö stad möjliggör för den ideella gymnastikföreningen GT Vikingarna att bygga en egen truppgymnastikhall på platsen där Bodals boll- och tennishall står i dag.

GT Vikingarna har under många år haft behov av en större anläggning för att kunna möta det behov av barn-och ungdomar som vill börja samt fortsätta med gymnastik.

Föreningen har i dag inte möjlighet att ta emot alla som vill vara med på grund av anläggningsbrist och har därför tagit fram ett förslag på att bygga en hall som ska täcka behovet av barn-och ungdomar som vill vara aktiva i föreningen. Den föreslagna hallen ska vara 81 x 38 meter och innehålla olika sektioner för att kunna bedriva varierad träning samtidigt.

Under kultur- och fritidsnämndens senaste möte beslutades bland annat att föreslå kommunstyrelsen att upplåta arrende på en del av fastigheten. Nämnden beslutade även att förvaltningen uppdras att beställa erforderliga utredningar och kringarbeten på allmän platsmark inom ramen för budget.

Klubben står för investeringskostnaden och får ett årligt driftsbidrag från staden.

– Jag är mycket positiv till GT Vikingarnas initiativ till att uppföra en truppgymnastikhall i egen regi. De har en mycket bra och uppskattad verksamhet och har presenterat ett gediget upplägg för att göra detta möjligt. Vi ser att detta kommer ge en positiv effekt på barn- och ungdomsidrotten på Lidingö, säger Filip Svanberg (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Den nuvarande Bodalshallen ska rivas på grund av att den är uttjänt.

Förvaltningen arbetar parallellt med att finna ersättningsytor för de verksamheter och föreningar som i dag bedriver verksamhet i Bodals bollhall genom att möjliggöra för fler idrottsanläggningar på andra ställen.

Under 2021 ska en ny friidrottsanläggning på Lidingövallen stå färdig och en ny sporthall i Torsvik. Dessutom planeras bland annat för en 11-spelsplan för fotboll och en ny simhall i Dalénum.

Kommentarer

  1. Bygg en basketboll/handbollshall i centrum med läktare från två håll där det på ena sidan rymms en 50 m dock smal simhall och äldre gympa hall på andra sidan. Ner med allt i backen under nuvarande parkering och bygg plats för generations möten ovan på.

  2. Kommer vi som bor med lägenheten mot bollhallen få någon typ av stöttning när byggandet av nya hallen sker? Misstänker att det inte kommer ske ljudlöst eller under kväll/helgtid.

    Det har inte gått att arbeta hemma pga tidigare borrade av bergvärme, kabeldragning och flera andra byggtillfällen.

    Gillar inte att klaga med vill inte bli tvingad igen att jobba på en annan destination än hemma.
    Hoppas att vi kan ta denna diskussion vidare.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *