Ny förskola i Islinge

Islinge förskola idag.
Stad & Politik18 december 2020 kl 05.48

Lidingö stad ska utreda möjligheten att upplåta fastighet med tomträtt för att kunna bygga en ny större förskola i Islinge och därmed utöka kapaciteten från cirka 70 till 110 barn. Det beslutades på utbildningsnämndens senaste möte.

I dag är Islinge förskola en kommunal förskola med en maxkapacitet på cirka 70 barn. Förskolebyggnaden består av en paviljong med ett tidsbegränsat bygglov som gick ut i september i år. Planen är att den paviljong som står där nu kommer att tas bort och förskolan ersätts av en ny aktör.

I den nya detaljplanen för Islinge förskola har en fastighet skapats för förskola. Utbildningsnämnden föreslår att staden ska upplåta denna fastighet med tomträtt för att ge en extern byggpart möjlighet att bygga en förskola som ska drivas i fristående regi som ersättning för den paviljong som i dag ligger på platsen.

– En ny fristående förskola i Islinge kommer att öka valfriheten för Lidingöfamiljerna. Det var ett stort intresse från fristående aktörer att bygga en förskola i Dalénum med flera intressanta förslag. Vi ser här en möjlighet att få fram ytterligare ett riktigt bra förslag i Islinge som kan komplettera Lidingös andra förskolor. Jag ser fram emot att få ta del av bidragen och deras pedagogiska inriktning, säger Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och utbildningsnämndens ordförande.

Lärande- och kulturförvaltningen ser att det finns ett stort behov av förskoleplatser i de centrala delarna av Lidingö och det är därför inte ett alternativ att avveckla förskolan. Den nya detaljplanen tillåter istället en utökad kapacitet och plats för upp till 110 barn i en ny förskola.

Detaljplanen tillåter en förskolebyggnad i två plan och att byggnadens största avtryck på marken får vara 920 kvadratmeter, jämfört med dagens byggnad som är i ett plan och omfattar cirka 600 kvadratmeter. Söder om byggnaden finns möjlighet för parkeringar för förskolans behov, ett antal infartsparkeringar samt angöringsväg för leveranser och sophantering.

På grund av det strategiska läget på ön är platsen lämplig för en permanent etablering av en förskola. Eftersom Islinge förskola är centralt placerad på Lidingö så kommer denna nya förskola vara en viktig och strategisk del i lösningen att klara platsgarantierna för en förväntad ökning av antalet nya förskolebarn på Lidingö i framtiden.

Utbildningsnämnden föreslår att den nya förskolan ska drivas i fristående regi. Driften av den befintliga förskolan sker tills vidare i kommunal regi.

– Föräldrarna till barnen som går på den kommunala förskolan får göra ett nytt förskoleval och som det ser ut nu kommer de som vill fortsätta i en kommunal förskola kunna göra det. Vi har 21 kommunala förskolor och de som vill fortsätta inom staden kommer sannolikt kunna erbjudas arbete, men beslutet är nytt och personalen kommer att få ytterligare information, säger Amelie Tarschys Ingre.

Ett eventuellt övertagande av den befintliga förskolan får beslutas i samråd och i ett senare skede med den aktör som kommer att driva den nya förskolan. Nämnden ser gärna att en markanvisningstävling genomförs där fler aktörer ges en möjlighet att presentera olika förslag till lösningar för en förskola.

Vilken metod som staden väljer att använda för att ge en extern byggpart möjlighet att bygga en förskola som ska drivas i fristående regi, överlåter utbildningsnämnden till kommunstyrelsen att utreda.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *