Ny förskola i Dalénum

Förskolan ska ligga bredvid äldreboendet Agadir i nordöstra hörnet av Dalénum.
Stad & Politik2 juni 2020 kl 05.51

Lidingö Stad bjuder in till markanvisningstävling för uppförande av en ny förskola i Dalénum, tävlingen kommer att vara öppen för anbud under sommaren. Inbjudan till tävlingen kommer att gå ut separat.

Behovet av förskolor inom Dalénum är stort. Enligt den befolkningsprognos utbildningsnämnden låtit ta fram väntas en stor ökning av antalet barn i Dalénum de kommande åren.

Förskolan ska uppföras på stadens fastighet Geodimetern 4 som ligger i den nordöstra delen av Dalénum. Förskolan ska byggas av en extern part och drivas i privat regi.

– Dalénum är ett mycket populärt område inte minst bland barnfamiljer och det finns ett behov av en förskola i området. Det är därför mycket glädjande att vi nu kan inleda processen med att bygga en modern förskola där vi redan tidigt i arbetet väger in viktiga aspekter i hur den pedagogiska verksamheten ska fungera och hur det påverkar utformningen, säger Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Utvärdering kommer att göras av en utvärderingsgrupp bestående av politiker och tjänstemän från Lidingö stad.

Utvärderingsgruppen kommer att utse byggherre baserat på tävlingsbidraget i helhet. Vid utvärdering läggs extra stor vikt vid nedanstående kriterier:

  • Byggnadens anpassning till fastigheten och omgivningen, byggnadens utformning och att denna harmoniserar med det intilliggande området Kappsta som är i klassisk stil. Byggnadens placering, samt förslagets arkitektoniska helhetsgrepp.
  • Hur den pedagogiska verksamheten beskrivs fungera i den föreslagna byggnaden, gårdsmiljön och omgivningen.
  • Kompetens avseende organisation för planering och produktion.

Så tidig verksamhetsstart som möjligt premieras.

När förslagen kommit in görs en utvärdering. Sedan utses en vinnare som tillsammans med Lidingö stad ska arbeta vidare med genomförandet av projektet. Först tecknas ett markanvisningsavtal, därefter ett tomträttsavtal och ett genomförandeavtal förutsatt att vinnaren av tävlingen och staden kommer överens. Tomträttsavtalet och genomförandeavtalet signeras när bygglov beviljats. Verksamhetsstart för förskolan bör ske så snart som möjligt.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *