Ny förskola i Dalénum

Tomten där den nya förskolan i Dalénum ska byggas.
Stad & Politik14 december 2020 kl 11.581

Nu står det klart vem som ska bygga en ny förskola i Dalénum.  Stadens utvärderingsgrupp har utsett Hallskär AB till vinnare.  Hallskär vinner ensamrätt att under en begränsad tid och utifrån sitt tävlingsförslag och andra givna förutsättningar teckna tomträttsavtal och genomförandeavtal med staden. Förutom förslaget från Hallskär lämnades ytterligare åtta förslag in.

Det var i slutet av maj 2020 som Lidingö stad bjöd in till en markanvisningstävling för uppförande av en ny förskola på fastigheten Geodimetern 4 i Dalénum. Byggstart av den nya förskolan kommer att ske i slutet av 2021 och förskolan planeras vara klar i slutet av 2022.

Motivering till vinnande bidrag
Utvärderingsgruppen konstaterar att Hallskärs förslag är lovvärt och övertygande. Placeringen av byggnaden i den norra delen av fastigheten ger bullerskydd och skapar en stor och sammanhängande gård i söder. En av projektets stora styrkor är gården på taket, vilket ger barnen mer friyta. Den föreslagna förskolebyggnaden har en klassisk gestaltning och är utformad efter dess funktion och läge med en flexibel och effektiv planlösning. 
Verksamhetsutövare är Kunskapsförskolan med gedigen erfarenhet av att bedriva förskoleverksamhet med god omsorgskvalitet. Pedagogiken har fokus på undervisning, omsorg och hälsa. Kunskapsförskolan arbetar i små barngrupper och stor del av tiden spenderas utomhus. 
Utvärderingsgruppen ser ett starkt förslag som upplevs väl utvecklat och sammanhållet. Anbudet bedöms vara det mest framkomliga i det fortsatta arbetet.

– Det är roligt att intresset för att bygga en ny förskola i Dalénum var så stort. Jag är övertygad om att Kunskapsförskolans pedagogiska verksamhet med fokus på omsorg, kunskap och hälsa kommer att bidra positivt till möjligheten att välja förskola på Lidingö, säger Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande i utbildningsnämnden.

En noggrann utvärdering av samtliga inkomna förslag är genomförd av förtroendevalda och representanter från förvaltningar i Lidingö stad. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har samordnat utvärderingen.

– Markanvisningstävlingen har gett flera kvalitativa förslag och det visar att det finns ett gediget intresse från byggherrarnas sida att arbeta mer med klassisk och tidlös arkitektur. Det vinnande förslaget har på ett bra sätt kombinerat hög funktionalitet i byggnaden med att skapa en tilltalande utformning som ger en förskola som passar väl in i omgivningen, säger Fredrik Vinstock (M), ordförande för miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Den föreslagna förskolan är i två plan med takterrass vilket ger barnen mer friyta.

Förskolan föreslås placeras i den norra delen av fastigheten. Gården ges en trevlig och väl planerad utformning. Den totala ytan för förskolan planeras till 910 kvm med plats för cirka 96–100 barn. Verksamhetsutövare är Kunskapsförskolan med fokus på omsorg, undervisning och hälsa.

Kommentarer

  1. Äntligen en fasad som utstrålar harmoni. Anknyter på flera sätt till traditionellt och klassicerande byggnadssätt, utan att för den delen vara pastisch-artad. En mänsklig skala med harmonisk indelning av fasaden. Äntligen någon som vågar lämna den sen/postmodernistiska glasbunker-stilen, och skapa något som knyter till en greppbar och estetisk boning. Verkligen glädjande; barnen får sin egen herrgård.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *