Ny detaljplan för Stockby

Stiller studios i Stockby är ett världsföretag. En unik studio som varit med i många svenska och utländska långfilmer.
Näringsliv8 oktober 2020 kl 06.426

Planutskottet vid Miljö-och stadsbyggnadskontoret har tagit beslut om att godkänna ansökan om en ny detaljplan för Stockby Industriområde. Lidingö Näringsliv,har varit lite av en motor i processen och arbetat med behovsanalyser av området i nära samarbete med fastighetsägarna i Stockby, den politiska majoriteten och Lidingö stad. Här beskriver Katarina  Palmstierna hur framtiden är tänkt. Den första delen kommer här, den andra i morgon.

I Stockby finns idag 120 företag med cirka 500 kreativa och skickliga yrkesutövare. Behovet är stort av en uppfräschning och utbyggnad av området.

För drygt ett år sedan fanns Stockbys utveckling endast i tanken, så det har gått i en rasade fart. Idag finns förslag till ökad byggyta på befintliga tomter, möjligheter till fler verkstäder och produktionslokaler, parkeringshus, restaurang, padelbanor, bättre informationstavlor, bättre kollektivtrafik samt en rejäl uppfräschning av Förrådsvägen. Allt detta sammantaget ska bidra till företagens utveckling samt göra Stockby mer levande, både dagar och kvällar. Restaurangen kommer också att ge en samlingsplats för företagare i området medan ett parkeringshus kommer att lösa den idag mycket svåra parkeringsfrågan.

Thomas Hedberg.

Thomas Hedberg, som har sin bakgrund inom media och äger några fastigheter i Stockby med små verkstadsindustrier och småföretag, tycker att det är mycket glädjande att Lidingö kommun nu väljer att satsa på Stockby industriområde.

– Det är trots allt en mycket viktig infrastruktursatsning då många av Lidingös småföretagare och hantverkare har lokaler i området. Utan Stockby skulle Lidingöborna ha betydligt svårare att få tjänster utförda lokalt, och det skulle troligen också bli dyrare med restider och vägtullar.

– Förhoppningen är att få utökade parkeringsmöjligheter för området samt en bra lunchrestaurang och 4–5 inomhus padelbanor till för Lidingöborna alldeles utanför återvinningsstationen, fortsätter Thomas.

Stockby Industriområde består av Stockbyvägen, Förrådsvägen, Båtmansvägen och Ekholmsnäsvägen. Önskemålet var att bygga upp till fem nya hus på området, nu kommer det bli fyra stycken. Nr 4 blir inte av.

– Att sedan kunna locka hit ny ’industri’ ligger också med i planen, med Stiller Studios som hjärta finns det stora möjligheter att få hit andra verksamheter inom film och TV. Många av de aktiva bolagen sitter idag i Värtahamnen som snart görs om till bostäder, vilket gör att Lidingö kan bli ett mycket bra alternativ för dessa bolag. Om vi kan erbjuda nybyggda lokaler anpassade för deras verksamheter, vet jag att det är flera bolag som är intresserade att flytta hit. Det skulle troligen också kunna ge en hel del arbetstillfällen för unga Lidingöbor som vill in och arbeta inom media och andra relaterade branscher som spelutveckling etc”, avslutar Thomas.

Caroline och Patrik Forsberg driver Stiller Studios.

Patrik Forsberg, säger att utvecklingen av Stockby ger en mycket mer attraktiv plats att presentera för våra partners ute i världen. Vi jobbar tillsammans med Oscars-vinnande individer som är vana vid det absolut bästa.

Caroline Forsberg, tillägger att de är fascinerande av att kunna gå runt som vanliga människor i Sverige, och att de älskar naturen och omgivningarna här på Lidingö. Men för att möta deras förväntningar av vårt närområde skulle det behöva den uppfräschning och förändring som gruppen har satt igång. Det skulle betyda fler, större och intressantare produktioner för oss.

Monica Timonen, som har flera verksamheter i Stockby – bland annat Lidingö Trädgårdscenter – som kräver uppställning av stora maskiner, tycker att ”det känns tryggt att framtiden är säkrad och att vi slipper flytta från ön, när våra verksamheter växer.  Bra också med en gemensamsyn på hela området, att vi får en stor områdeskarta och att vi åtgärdar parkeringsfrågan som är ett stort problem i vissa delar av Stockby”.

Ellerth Persson, ordförande i bostadsrättsföreningen Stockby Hantverksby, tycker att det är bra att någon tar tag i området och lyfter frågan om Stockbys utveckling, och att företagen blir mer synliga: ”Det har känts som ett vacuum i många år – ingenting har hänt. I vår företagsby kan det kanske vara svårt att bygga till i och med de byggkonstruktioner vi har idag, men för framtiden är det fantastiskt finns stora möjligheter.

Kommentarer

 1. Jag tycker det är utomordentligt synd att den omgivande skyddsvärda naturen nu naggas i kanten. Detta innebär ett undantag från tidigare undantag, som man då sa var ett sista exceptionellt undantag från ett undantag.
  Området behövs som buffertzon till intilliggande naturreservat. Och när ser vi den utlovade utvidngingen av reservatet till att omfatta Elfviks- och Sticklingeskogarna. Att dessa områden är helt oskyddade är få Lidingöbor ens medvetna om.
  En viss hint härom blev de flesta varse då stadens före detta skogschef kalavverkade tätortsnära rekreationsskog vid Fågelöudde sensommaren 2013, ett sorgeår i öns historia.
  Nu fortsätter naggandet, vilket jag, med 50 år inom ekologi och naturvård, tycker är väldigt synd och insiktslöst.

  1. Hej Gunvor,
   Tillbyggnader är tänkt att ske på redan ”hårdgjord” mark och det var just av skälet ”att värna om naturen” som inte förslaget till hus 4 gick igenom.

   1. Tack Katarina för svaret.
    Jo, jag förstår resonemanget, men kan man inte förtäta industriområdet, dvs utnyttja dess inre delar mer effektivt, utan yttre gränsexpansion?
    Och kan inte det hårdgjorda ”återuppmjukas” 😉 till naturen?
    Det sista kanske en del tycker är ett konstigt resonemang, men visste torde väl industripreparerad mark kunna återföras till de gröna nejderna?

 2. Sport och paddel i industriområdet passar inte in. Varje kvm i ett industriområde borde ju gå just till industri. En paddelhall kan man placera ”vart som helst” på ön men att placera en industribyggnad på någon annan plats fungerar tyvärr inte…

  1. Peter, det kan du ha rätt i och det är just nu bara en tanke. Vi tar det med oss in i planeringen.
   Tanken är att det skulle kunna vara en mötesplats för Stockbyföretag och att Stockby ska kunna leva både på dagtid och kvällstid.

 3. Jag hoppas för Gud att detta inte kommer komma till bekostnad på omgivande grönområden, med sina ängsmarker och vackra skogar.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *