Nu språktestar vi hela vår personal i äldreomsorgen

Foto: Ingimage
Lidingö20 september 2023 kl 04.571

Nu försäkrar vi oss om att de äldre ska känna trygghet.

På Lidingö ska ingen behöva känna oro för att bli gammal. Ingen ska behöva bära på en rädsla att lämnas ensam, ohörd och oförstådd. Den som behöver hjälp ska få det. Omsorgen ska lyssna och förstå.

Därför ska hela personalen behärska svenska språket. Lidingö tillhörde de första kommunerna som införde språktest vid nyanställningar. Nu går Lidingö i täten med att språksäkra hela den egna verksamheten.

Stadens omsorgs- och socialnämnd har beslutat att språktesta all egen personal – även chefer – i hela verksamheten. Modellen för testning är ett pilotprojekt som på sikt eventuellt ska kunna tillämpas av alla äldreomsorgsleverantörer i Lidingö stad.

Testningen utförs av ett företag som har bred erfarenhet av språktester för verksamheter inom vård och omsorg. Resultaten utvärderas sedan för att identifiera vilka insatser som behövs för att öka kunskaperna i svenska språket.

Språktester och kompletterande språkutbildning visar även på Lidingös ansvar i det alltmer viktiga och riktiga integrationsarbetet.

Den styrande Lidingökoalitionen – Moderaterna tillsammans med Lidingöpartiet, med stöd av Sverigedemokraterna – fäster stor vikt vid det svenska språket. I vårt handlingsprogram lovar vi språktester både för personal som ska jobba med barn och för anställda som arbetar med de gamla.

På Lidingö talar vi svenska i stadens olika verksamheter.

Peter Lönnqvist (M)
Ordförande omsorgs- och socialnämnden Lidingö
Ulf Cederin (LP)
Vice ordförande omsorgs- och socialnämnden Lidingö

Kommentarer

  1. Även inom funktionshinderområdets olika verksamheter är det viktigt att språktesta all personal.
    Det är Lidingöbor mitt i livet som behöver extra mycket stöd, trygghet och förståelse.

    Christina Wahlström (C)
    Ledamot omsorgs-och socialnämnden i Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *