Nu förstärker vi vårdcentralerna i Lidingö med nästan 2 miljoner

Debatt30 januari 2020 kl 07.00

De senaste åren har den blågröna koalitionen satsat stora resurser på primärvårdens vårdcentraler och husläkarmottagningar. Förra året var resurserna för all husläkarverksamhet cirka 5,8 miljarder kr, och från 2016 till slutet av 2019 har verksamheten utökats med över 800 miljoner kronor eller cirka 16 procent. 

Trots ett tuffare ekonomiskt läge för Region Stockholm, med kraftigt ökade utgifter för den statliga kostnadsutjämningen och med en avtagande konjunktur, kan vi för 2020 skjuta till ytterligare 90 miljoner kronor som motsvarar 1,5 procents höjning av ersättningsnivån. Vi hade gärna gjort en större ökning även i år, men vi använder alla pengar vi har för vården. Vårdcentralernas intäkter ökar dessutom för varje ny patient och varje nytt patientbesök. Den totala resursökningen blir alltså större när vården växer.

För vårdcentraler i Lidingö innebär det nya vårdvalsavtalet som beslutas 5 februari sammantaget runt 1,8 miljoner kronor i extra tillskott.

Tillskottet på 90 miljoner kr fördelas utifrån hur stora vårdbehov patienterna har hos de olika husläkarmottagningarna, men alla vårdcentraler ges ett tillskott där genomsnittet är en ökning med 1,5 procent och där en större mottagning ges ca 1 miljon kr mer 2020 än 2019. Ersättningen höjs särskilt för patienter i hemsjukvården, viktigt inte minst för många äldre, vårdens vanligaste patienter.

En annan förutsättning för att utöka primärvårdens ansvar är att få till stånd fler nya husläkarmottagningar. Därför satsar vi på att införa ett nyetableringsstöd för husläkarverksamheten, där nya mottagningar får förhöjd besöksersättning med 50 procent under de första 12 månaderna efter driftstart eller som längst tills man uppnått 4 000 listade. Vi tror detta är en klok satsning som ska underlätta för engagerade läkare och sjuksköterskor att vilja öppna upp en ny mottagning. Det behövs fler vårdcentraler när Stockholms län växer med ca 34 000 nya invånare per år.

En stark primärvård där patienterna har frihet att välja husläkare och vårdcentral, och där många privata entreprenörer får vara med och bidra, är en viktig del av framtidens hälso- och sjukvård.

Tobias Nässén (M)
Vård- och valfrihetsregionråd
Anna Starbrink (L)
Hälso- och sjukvårdsregionråd

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *