Nu börjar bullerplanket att byggas

Lidingö26 augusti 2022 kl 05.0513

Just nu har bygget av bullerplanket utmed Gåshagaledan börjat efter flera långbänkar. Planket kommer att färdigställas under hösten.

– Äntligen byggs det utlovade bullerplanket vid Gåshagaleden, säger Carl-JJohan Schiller (KD). Jag är mycket glad över att vi sätter spaden i marken innan valet så att beslutet inte går att riva upp vid ett eventuellt maktskifte. Gåshagaleden är en av våra mer störda platser men jag ser framför mig att fler bullerplank kommer byggas framöver för att minska trafikens negativa påverkan på miljön.

Förseningen beror delvis på att förslaget till bygget avslogs för att det skulle strida mot detaljplanen, men efter att stadsjuristen tittat på ärendet drogs avslaget tillbaka.

Källor till Lidingö Nyheter har också uppgett att det fanns problem med att anskaffa material till planket och att fel material hade beställts. Det är dock uppgifter som inte gått att bekräfta. Nu kommer alltså bygget igång, även om det är försenat.

Planerna på att bygga ett bullerplank fanns redan på 1980-talet när Gåshagaleden var nybyggd. Det finns till och med ett beslut i kommun-fullmäktige från 1981 som säger att staden borde vidta åtgärder för att bullernivåerna inte skulle överstiga givna gränsvärden. Sedan den tiden har trafiken ökat betydligt på Gåshagaleden, från 1 000 fordon per dygn till cirka 7 000.

År 2008 beslöt Tekniska Nämnden om ”tyst asfalt” utmed Gåshaga­leden. Ett försök med tyst asfalt bedrevs framgångsrikt under drygt fem år 2010–2016. Försöket dämpade bullret, men det avbröts på grund av att det ansågs vara alltför dyrbart på grund av de årliga höga drift­kostnaderna.

Bullerfrågan utreddes vidare under åren 2017– 2019. Den 30 september 2020 beslöt Teknik- och fastighetsnämnden att låta utreda lämpliga buller­skyddsåtgärder, till exempel bullerplank, utmed del av Gåshagaleden.

Den 29 september 2021 fattade så Teknik- och fastighetsnämnden enhälligt beslutet om att låta bygga bullerskärmen utmed Gåshagaleden.

Undersökningar har visat att det krävs åtgärder för buller­skyddet för 23 fastigheter och att aktuell åtgärd är att bygga bullerskydds­skärmar. Det reflekterande bullerplanket planeras bli 650 meter långt och cirka 2 meter högt. Det sträcker sig på norra sidan av Gåshagaleden, från Hövdingevägen (vägen ner mot Breviksbadet) till Gåshagavägen 55, sista huset före rondellen, vilket omfattar de fastigheter där de närboende upplever sig vara mest utsatta för trafikbuller.

Göran Tegnér (L), som sitter i Teknik- och fastighetsnämnden sedan många år, diktade så här i ett mejl till Lidingö Nyheter:

Sagan om Bullerplanket blir nu verklighet
Bara så Du vet:
Sagan om bullerplanket
utmed Gåshagaleden blir nu verklighet!
Trafikmiljön utmed Gåshagaleden är inte sig lik,
Gåshagaledsborna har fått 7 gånger mer trafik!
Denna trafikförändring är unik!
5 års försök med tyst asfalt
blev för dyrt,
gjorde därför abrupt halt.
Men efter 7 års slit
har vi Liberaler baxat ärendet hit;
ja till beslut styrt!
Med buller och bång
kommer nu bygget av Bullerplanket igång!

Kommentarer

 1. Äras den som äras bör. Stor eloge till Göran Tegnér som kämpat för detta i många år. Ibland är politik ett maratonlopp och det gäller att inte ge upp. Det har Göran sannerligen visat.

 2. Nu bygger vi bort bullret i Killinge

  Det är mycket bra att bullerplanket utmed Gåshagavägen nu äntligen börjar byggas efter mer än 40 års väntan för alla bullerstörda fastighetsägare.

  Och det är bra att både KD, M och Lidingöpartiet så småningom har nappat på denna goda liberala idé med bullerplanket, som vi liberaler har drivit i Teknik- och fastighetsnämnden sedan 2016, d.v.s. i sex år.

  En lång kamp mot bullret är över!

 3. Tyvärr är vi inte alla som är lika glada. Det kommer alltså inte vara plank på bron, viadukten där man svänger ner till Breviksbadet. Detta trots skrivelse från villaföreningen att bron ska ingå.

  Gåshagav 9a, b och 11a kommer fortfarande att vara bullerstört och därmed är frågan inte helt klar.

  Kanske Göran Tegnér kan hjälpa till här?

   1. Hej Carl-Johan,

    Jag har varit i kontakt med Alf Lundberg. Det finns skrivelser från villaföreningen om att även bron ska ha bullerplank. I skrivande stund letas den skrivelsen fram då det finns svar från namngivna politiker som skriver att även bron ska ha bullerskydd. Ovanstående lovades även på senaste mötena med kommunen då bron togs upp.

    Därför ställer jag nu en enkel JA- eller NEJ-fråga:
    Kommer bullerplanket bygga längs hela bron som är över viadukten mot Breviksbadet?

    1. Hej igen!

     Jag vet inte riktigt varifrån du fått uppgiften att det inte ska vara bullerskydd på broarna för det stämmer inte. Det blir skydd även där, dock inte likadant som längs vägen utan en skärmlösning som man brukar använda på broar.

     Så det enkla svaret på din fråga är JA det blir skydd även på broarna.

     Med vänlig hälsning,
     Carl-Johan Schiller (KD)

     1. Tack för din snabba återkoppling! Det var ett glädjande svar.

      Med vänlig hälsning,
      Sofi R L

 4. Läste också detta Sofi. Planket ska väl rätteligen dras bort till gångbron över S:a Kungsvägen ”i princip”?? Breviksbadsbadarna skulle då också slippa bullret liksom alla som promenerar på Långängen. Nära men ändå så långt bort..

 5. Om man ska vara petig, vilket man kanske har rätt att vara efter fyrtio års väntan, borde ett bullerplank också dras söder om S:a Kungsvägen från Högberga station till gångbron över S:a Kungsvägen där bullerplanket söder om samma väg rätteligen borde sluta.

 6. Det kommunala Sveriges sämst skötta ärende någonsin! 40 år av löften och det händer ingenting. På Annandagen har det gått fyra månader sedan Liberalerna slog sig för bröstet. Finns inte ord för hur ynkligt skött detta är!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *