Nu återställs Stora Allén

Så här är det tänkt att allén ska planteras.
Natur13 oktober 2021 kl 05.34

Nu har arbetet påbörjats med att återplantera Stora Allén i Brevik,

Allén anlades av Breviks gård under slutet av 1800-talet och var från början en blandallé med alm, grå- och silverpoppel samt asp och gick från gården ner till ångbåtsbryggan. Det som återstår av den ursprungliga allén är några få silverpopplar söder om Trädgårdsvägen.

Högberga-Breviks villaägareförening har arbetat under flera år med att få en återplantering att ske och staden har nu hörsammat deras önskan.

Även den nya allén blir en blandallé. Totalt planteras ett 50-tal träd, två sorters avenbok, bland annat en pyramidformad samt smalkronig silverlönn. De gamla silverpopplarna blir kvar som en del av allén.

Träden som ska planteras är ytterst robusta och har stor anpassningsförmåga. Avenboken förekommer naturligt i södra Sverige medan silverlönnen kommer från Nordamerika där den växer i fuktig ängs- och sumpmark. Den har på senare år blivit ett allt vanligare inslag i svenska parker och alléer.

Staden har redan börjat med att fälla två popplar, två döda almar, två högstubbar och en del sly. Vissa beskärningar av träd och buskage görs också.

Parkeringen vid Breviks IP som upplagsplats. Avspärrningen på ängen markerar tillfällig parkering. Foto: Anna-Karin Ljusteräng.

Stora mänger med jord, makadam och biokol som ska användas till planteringen har lagts upp på parkeringen vid Breviks IP. Därför har parkeringen tillfälligt utvidgats på ängen.

Arbetet beräknas vara klart under oktober.Tanken är att återställa allén till mer ursprungligt skick.

Stora Allén söderut på 1930-talet.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *