Nu är det de små stegen som gäller

Det blir inget parkeringsgarage eller hus på stadshusparkeringen.
Näringsliv15 januari 2021 kl 06.081

Den politiska majoriteten har sagt nej till utvecklingen av stadshusparkeringen på grund av en betydligt mer försiktig/konservativ politisk inriktning vad gäller utvecklingen av Lidingö centrum och nybyggnation överlag på Lidingö.

Grosvenors ursprungliga plan var att ta bort parkeringen och bland annat anlägga en park. Sedan ändrades förslaget till att bygga butikslokaler, med bland annat en matvarubutik längst ned på parkeringen och flytta parkeringen till taket på huset. Men nu backar den politiska majoriteten och det blir inget av de planerna.

Både pandemin och ovissheten runt handelns utveckling har förmodligen också bidragit till denna utveckling. Några stora projekt går inte att genomföra nu, utan det är de små stegens tid som gäller.

Lidingö Näringsliv hoppas att centrumägaren Grosvenor har uthållighet och fortsätter med övriga tänkta förbättringar såsom utveckling av gamla bibliotekets lokaler, att få fler aktörer som saknas till centrum, så som restauranger, herr-och ungdomskläder, smink etc och bygger nytt eller utvecklar på egen mark.

Lidingö Näringsliv har under hösten arbetat tillsammans både med den politiska majoriteten och Grosvenor, i syfte att stödja näringslivets utveckling. Vi jobbar dock med en bredare helhetssyn på Lidingö Centrum som innefattar även butiker, service och kontor på Lejonvägen, Friggavägen, Vasavägen, Stockholmsvägen, Torsviksdiket samt parkeringsplatser.

Vi kommer nu att jobba tillsammans med alla fastighetsägare och butiksägare och steg för steg identifiera utvecklingsbehoven och därefter diskutera med politiken och Grosvenor hur utvecklingsbehoven kan realiseras, steg för steg. Det är viktigt att utvecklingen inte stannar av.

Lidingö Näringslivs fokus är att jobba tillsammans med företagen, fastighetsägarna och Lidingöborna för att förstå deras behov för att de ska kunna utveckla näringslivet på rätt sätt och därefter ta behoven till politiken, Lidingö stad och andra aktörer för att sätta upp gemensamma förbättringsprogram.

Exempel på detta är det arbete Lidingö Näringsliv har gjort i Stockby där nu en ny detaljplan är under framtagning som ger alla fastighetsägare möjligheter att bygga på större markyta och bygga till på höjden. Förrådsvägen kommer att snyggas till och området får en restaurang och bättre skyltning.

Ett annat liknande arbete pågår i Tryffelslingan och på Vasavägen där det finns mycket företag som har måna och olika utvecklingsbehov för att kunna utvecklas och växa.

För oss är det viktigt att förstå behoven och envist arbeta med att förbättra villkoren för näringslivet på Lidingö, så att de bland annat kan svara upp mot Lidingöbornas behov – för vi vill ju att Lidingöborna ska handla lokalt.

Lidingö Näringslivs styrelse
genom Katarina Palmstierna

Kommentarer

 1. Lidingö Vänner gillar tanken på upprustning av Lidingö Centrum och hoppas vi får en plats dit vi gärna kommer för att umgås och att handla. Många intressenter ska tillgodoses: kommuninnevånare, fastighetsägare och näringsidkare. Alla bör få se vinster med förändringarna, ekonomiska eller ökad trivsel. Politiker måste också få göra vinster – politiska. I den mån människor blir nöjda och ser vem som ska belönas i nästa val torde dessa sammanfalla.

  Lidingö Vänners intressen sammanfaller helt med vad Lidingö Näringsliv uttrycker genom Katarina Palmstierna.

  Röstförskjutningen i kommunalvalet 2018 tydde inte på att en restriktiv byggpolitik – ”bra som det är” är vad valmanskåren önskar. De partier, som inför kommunalvalet förordade en ”rimlig” byggpolitik, fick bättre valresultat än de restriktiva. Men den analysen av resultatet har dock inte präglat politiken. Inte ens en av majoriteten utlovad handelsutredning, som skulle ligga till grund för planering av stadbyggnad med en helhetssyn på affärslokaler och bostäder har kommit till stånd.

  Pandemin skapar förstås osäkerhet. Handelsutredningar har osäkerheter att hantera – det är därför man gör dem. Näringslivet kan inte vänta – innehavare av affärslokaler måste hela tiden förhålla sig till en föränderlig värld.

  Staden och fastighetsägarna kan satsa på bostäder och nya affärslokaler i Lidingö Centrum utefter Stockholmsvägen allt efter behov – ”små steg” – så att vi får en överblickbar affärsgata där innevånare kan handla och träffas i restauranger och caféer.

  Stadshusparkeringens yta har mycket större värde för kommunen om det används för bostäder än för handelsytor. Här kan vi bygga attraktiva bostadsrätter för 55+are. Det skulle göra hela området mer levande och öka kundunderlaget till affärerna. Så bra att uppehållet nu gör att detta skulle kunna förverkligas.
  För Lidingö Vänner
  Anders Ulfvarson

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *