Nu är bästa tiden att mäta radon

Lidingö22 oktober 2020 kl 05.381

Höga radonhalter kan skada hälsan, därför ska fastighetsägare göra radonmätningar. Det är också bra att ha koll på radonet när du köper hus. 

Radon är en lukt- och färglös radioaktiv gas som förekommer naturligt genom sönderfall av radium. Radon finns i marken och kan komma in i en byggnad genom sprickor eller otätheter. Det kan också förekomma i byggmaterial.

Referensnivån för radon i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till är enligt strålskyddsförordningen 200 becquerel (Bq) per kubikmeter luft inomhus. Radonhalten bör mätas ungefär vart tionde år samt efter renovering. I hus byggda av blåbetong kan man behöva mäta oftare.

Drygt en femtedel av de bostäder på Lidingö som hittills har mätts har årsmedelvärden över gränsvärdet 200 Bq/m³.

Observera att radonhalterna kan variera kraftigt mellan grannar, även i likartade hus och till och med i radhuslängor. Du kan alltså inte räkna med att din grannes radonmätning ger någon indikation på värdet för ditt hus.

Du bör mäta radonhalten om du

  • köper ett hus
  • bygger om eller till ditt hus
  • bygger ett nytt hus
  • ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
  • om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen
  • om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong.

Den som äger fastigheten eller verksamheten som ansvarar för att på eget initiativ mäta radon och vid behov göra åtgärder. 

Radonmätning görs genom att mätdosor placeras ut på varje våningsplan i byggnaden under en längre period. Mätningen ska göras under den så kallade eldningssäsongen, 1 oktober–30 april. Eftersom mätningen måste pågå i minst två månader betyder det att mätningar kan startas perioden 1 oktober–28 februari.

Du som bor i småhus och äger din fastighet ska själv utföra radonmätning om det inte är gjort sedan tidigare, eller om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen. Om du vill mäta radon så ska du kontakta ett ackrediterat mätlaboratorium för att beställa mätdosor. Du får dem då hemskickade, och postar sedan tillbaka dosorna för analys. När du får resultatet, kontrollera gärna att en kopia av mätprotokollet skickas till kommunen.

De här företagen kan du beställa mätdosor från:

Radonova, gammanet.se

Mätpaket hos Eurofin, eurofins.se

Radonanalys GJAB, radonanalys.se

Boverket har tagit fram en guide för dig som ska utföra radonmätning.

Så här mäter du radon, guide på Boverket.se

Om du bor i ett flerbostadshus så är det fastighetsägaren (till exempel bostadsrättsföreningen eller hyresvärden) som ansvarar för att det inte förekommer förhöjda radonhalter i bostäderna.

När det är dags att mäta radon så väljer fastighetsägaren ut vilka bostäder som ska mätas enligt en särskild metod. Om din lägenhet blir utvald kommer du att få mätdosor utplacerade i lägenheten och instruktioner att följa. Mätningen pågår normalt i två månader.

Om mätning och beställning av radondosor

Om mätningen visar att radonhalten överstiger 200 Bq/m³ är det viktigt att vidta åtgärder. De nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna rekommenderar att man sänker halten så mycket som möjligt, helst under 100 Bq. Du kan läsa mer på Strålsäkerhetmyndighetens webbplats.

Råd och rekommendationer om radon, Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats

I hus med höga halter orsakade av markradon kostar normalt en radonsanering cirka 30 000 kronor. Om huset är byggt i blåbetong och radonhalterna är höga måste oftast ventilationen bytas mot ett fläktstyrt till- och frånluftssystem. Sådana åtgärder är dyrare, men ger oftast en mycket bättre boendemiljö.

Innan du vidtar åtgärder är det dock viktigt att först ta reda varifrån radonet kommer: från marken, byggnadsmaterialet eller både och. En radonkonsult kan hjälpa dig att undersöka detta. Du hittar en förteckning över radonkonsulter Svensk radonförenings webbplats.

Hitta radonkonsulter, Svensk radonföreningens webbplats

Du som fastighetsägare kan söka radonbidrag för att åtgärda radonhalter över 200 Bq/m³. Bidraget täcker 50 procent att åtgärdskostnaderna upp till 25 000 kronor. Det är Länsstyrelsen som utfärder bidraget men du ansöker via Boverket.

Sök radonbidrag, Boverket.se

Först och främst behöver du mäta radon i din bostad om det aldrig är mätt radon i huset. Även om du tidigare har mätt radon så kan du behöva göra om det med jämna mellanrum. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att man gör en ny radonmätning om den senaste mätningen är mer än tio år gammal. Om du gör byggnadsåtgärder som kan påverka radonhalten, till exempel åtgärder som berör värme, ventilation och vatten eller som har förorsakat håltagning i bottenplattan, behöver du också göra nya mätningar.

Kommentarer

  1. Intressant! Väldigt informativ artikel. Jag läste här https://xn--radonmtning-q8a.se/om-radon/ om radon, där de beskriver väldigt detaljerat om vad radon är och varför det kan vara en hälsofara med för höga halter av radon. Det hjälpte verkligen mig och min man när vi fick höra att det fanns risk för radon i våran bostad.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *