Nollvision för våld i hemmet

Foto: IngImage
Debatt26 april 2021 kl 03.324

Under pandemin har mäns våld mot kvinnor ökat kraftigt, det visar en färsk rapport från Unizon. Senaste tre veckorna har fem kvinnor mördats i Sverige av en man i – ibland tidigare – nära relation. På Lidingö uppger den ideella organisationen Kerstin att var tredje kvinna på ön utsatts för våld i nära relation någon gång i livet. Att våga prata om det som hänt är ett viktigt första steg – stöd och hjälp finns att få.

Senaste året har stora delar av samhället stängt ner och allt fler arbetar hemifrån. En markant ökning av antalet misshandelsfall och orosanmälningar har under perioden rapporterats i media. De som löper störst risk för att utsättas för våld i hemmet under krisperioder är oftast kvinnor och flickor. 

En rapport från den ideella organisationen Huskurage visar en ökning av våldet med 15 procent i jämförelse med 2019. Totalt anmäldes över 16 000 misshandelsfall mot kvinnor i en närstående relation i Sverige under pandemin. Samma rapport visar den väldokumenterade kopplingen mellan alkohol och våld - Systembolagets försäljning av alkohol ökade även den under 2020. 

Som politiker och kvinna ser jag en skrämmande utveckling som måste brytas. Med den här artikeln vill jag sätta strålkastaren på några av pandemins mindre synliga offer: på de kvinnor och barn i hotfulla hemmiljöer som blir extra utsatta när vårt samhälle stänger ner. 

Mycket pekar på att följdverkningarna av pandemin kommer att vara kvar under en lång tid framöver och att många företag kommer att fortsätta med hemarbete även efter pandemin - med arbetslösheten på en hög nivå. 

Mot den bakgrunden är det brådskande att regeringen agerar och ser över lagstiftningen kring mäns våld mot kvinnor. Men även nya idéer, kunskap och engagemang bidrar till att driva förändringen framåt. Nu behövs det modiga, progressiva förslag som visar nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor. Den visionen har vi tyvärr inte sett eller hört något om. Den rättmätiga ilskan, frustrationen och engagemanget som nu bubblar behöver leda till varaktig förändring. Allt annat är att fortsätta sätta kvinnors liv på spel. 

Först när samhället och politiken agerar samfällt och tar avstånd från våldet, blir det ett tydligt ansvarstagande.

Zina Finjan, Lidingömoderaternas föreningsstyrelse

Kommentarer

 1. Mycket bra artikel!
  Som varande man har jag funderat hur jag kan stå upp för kvinnor som utsätts för mäns våld i hemmet. Nu fick jag möjlighet att visa min åsikt att våld mot kvinnor INTE är acceptabelt under några som helst omständigheter! Hur kan man vara så ynklig att ta till våld mot kvinnor? Att bruka våld mot kvinnor, barn och äldre hör inte hemma i vår civilisation. Vi män måste prata om detta och markera att detta inte får förekomma. Anslut och markera under denna artikel!

  1. Tack ibbe Jessen, det är viktigt att män som kvinnor reagerar och agerar i den mån man kan civilcurage är viktigt i dessa lägen. Att inte bunda utan agera på minsta misstanke.

   Ju fler vi blir som jobbar mot våldet så kommer vi påverka framtiden för våra döttrar och söner.

 2. Glöm inte att även män kan bli misshandlade av kvinnor
  och det sker även i HBT relationer. Givetvis är allt våld
  fel men vi skall inte undanta att även män kan vara utsatta
  om det ändå tycks vara i mindre antal.

 3. Bra artikel. Varmt tack för den. Problemet är att när man gör polisanmälan händer det inte så mkt mer. Då även de saknar resurser. Jag är oroad av hotfullt beteende/trakasserier även gentemot äldre – både män och kvinnor. Har fått hänvisa äldre bland annat till Frälsningsarmén som kunde ordna snabbt konfidentiella stödsamtal när kommunen saknade den möjligheten för individer som saknar hemtjänst/kommunala insatser. Men samtal räcker inte om och när trakasserier/hot fortsätter.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *