Noll koll hos Klimatkollen!

Debatt5 juni 2023 kl 03.337

Klimatet är alldeles för viktigt för att schabblas bort med medvetet felaktiga fakta! Ändå är det just det som görs när Klimatkollen påstår att Lidingös koldioxidutsläpp har ökat när de i verkligheten har minskat.

Klimatkollen visar för Lidingö stigande koldioxidutsläpp mellan 2016 och 2017 samt mellan 2019 och 2020. Två pucklar på bilden – men inte i verkligheten!

Det första felet gäller gapet mellan 2005 och 2010. Då skulle utsläppen från trafiksektorn i Lidingö ha halverats på fem år från 24.000 till 12.000 ton. Hela minskningen skulle ha berott på minskade utsläpp från personbilar. När man kontrollerar för ändringar i billinnehav, körsträckor och utsläpp per fordons-kilometer blir förändringen i stället -18 procent mellan 2005 och 2010. D.v.s en minskning på ca 3,5 procent per år; mera rimligt!

Det andra felet uppenbaras mellan 2016 och 2017, puckeln på bild 1 ovan. Då skulle trafiksektorns utsläpp ha ökat med 66 procent på ett år, och de totala utsläppen därför ha ökat md 21 procent. Dessa siffror är uppenbart orimliga. Särskilt som kombinationen av antal bilar, körsträckor och specifika utsläpp per mil då sammantaget minskade med knappt 4 procent. De totala utsläppen minskade i själva verket med 5 procent mellan dessa båda år.

Det tredje felet skedde mellan 2019 och 2020. Då skulle utsläppen i Lidingö ånyo ha ökat, denna gång med 7 procent (puckeln i slutet av figur 1 ovan), beroende på att trafiksektorns utsläpp skulle ha ökat med 17 procent. Ökningen av utsläppen påstås komma från privata fritidsbåtar och ha ökat med 152 procent, från ca 2.500 ton till ca 6.300 ton på ett enda år. Lika uppenbart orimligt även denna gång.

Källan bakom dessa stolligheter är statistik från den s k nationella emissions­databasen, med Naturvårdsverket som huvudansvarig .Någon nämnvärd kvalitetskontroll verkar inte ha förekommit.

Jag påtalade det andra felet till länsstyrelsen i april 2021 och fick svar i maj samma år, där de medgav att det hade begåtts fel p.g.a. att man hade ändrat mätmetodik. De skriver:

”Felet är att det inte skedde en retroaktiv uppdatering när nya bättre uppgifter kommit. Anledningen att det inte rättats till var först brist på pengar och sedan brist på tid.”

Det tredje felet påtalade jag nyligen till Naturvårdsverket. Svaret jag fick var:

”För den geografiska fördelningen görs ingen omfattande kvalitetsgranskning…

Det är en statistikprodukt av sämre kvalitet…”

En mer korrekt och korrigerad bild av Lidingös utsläpp av växthusgaser visas i bild 2 nedan:

Utsläppen av växthusgaser har minskat från 97.000 ton till 29.000 ton, eller  med 70 procent på 30 år. Med andra ord: från  2,5 till 0,6 ton per invånare. Lidingö är den 3:e kommunen i hela landet med lägst territorella utsläpp. Även när man räknar in konsumtionsbaserade utsläpp (Lidingöbornas import av utsläpp),  där lidingö ligger i topp, hamnar Lidingö ändå bland de 6 % kommuner med lägst totala utsläpp.

Eftersom vi på Lidingö bara gallrar ca 4 procent av den årliga skogstillväxten, så lagrar Lidingös skogar in 5.150 ton koldioxid per år. År 2020 motsvarade detta 85 procent av Lidingöbornas utsläpp från deras personbilar.

Ett faktum som Klimatkollen inte heller har koll på.

Göran Tegnér (L), ledamot i Tekniska nämnden

Kommentarer

 1. Vad bra med engagemang för lägre utsläpp! Klimatkollen är en ideellt driven medborgarplattform som visar hur det går med utsläppen i kommunerna. Vi visar Sveriges officiella utsläppsstatistik. Om det finns felaktigheter i den offentliga statistiken är det givetvis bra om det påtalas till ansvariga myndigheter så att det kan ändras. Det finns dock ingen möjlighet för oss som en liten ideell förening att överpröva officiell statistik om utsläpp från olika sektorer, i Sveriges alla 290 kommuner, för varje år sedan år 1990.

 2. Bra att du tydliggör detta Göran.
  EU:s klimatlag fastställer att EU:s utsläpp ska minska med minst 55 procent till år 2030 jämfört med 1990. Lidingö har alltså redan nu nått målet med råge. Klimatkollens utsläppsrankning placerar Lidingö på plats 284 av 290 kommuner när vi i stället ligger på topp. Lidingö är en förebild både när det gäller ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och det ska vi fortsätta vara.
  Carina Kindkvist (M) med fokus på klimat-, miljö- och småföretagarfrågor.
  Ledamot i Tekniska nämnden

  1. Klimatkollens ranking som du nämner beskriver årlig genomsnittlig utsläppsförändring i kommunerna sedan 2015 (Parisavtalsåret) och baseras på offentlig statistik från Nationella emissionsdatabasen. Den genomsnittliga årliga utsläppsförändringen för Lidingö sedan 2015 är enligt Nationella emissionsdatabasen +2,4%. Därför hamnar Lidingö längre ner i rankingen än t ex Stockholm (-11,7%), Danderyd (-9,6%) och Sollentuna (-7,9%).

   1. Jag har en viss förståelse för att Klimatkollen inte kan genomskåda de statliga myndigheternas arrogans och nonchalans mot faktakontroll och för kvalitetskontroll.

    Men du behöver väl inte upprepa SNVs felaktigheter utan att själv tillägga en brasklapp, nu när du fått reda på att uppgifterna är felaktiga.

  1. De vetenskapliga bevisen är tydliga: Det är människans fel att jorden blivit 1,1 grad varmare. Vår livsstil och energiförbrukning är ohållbara. Nu måste utsläppen vända ner inom bara ett par år för att mildra effekterna av klimatförändringarna. Här är den senaste syntesrapporten från FN:s klimatpanel IPCC från mars i år, där hundratals ledande klimatforskare sammanfattar tiotusentals vetenskapliga studier https://report.ipcc.ch/ar6syr/pdf/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf

   1. Då får du också börja ta hänsyn till ANTALET människor, helst per ytenhet. Att köra på och påstå att befolkningstillväxten inte har något med detta att göra, är lite att stoppa huvudet i sanden.

    Inget är så enkelt som att förenkla, i fel riktning.

    Och sist men inte minst: med statistik går det att bevisa ungefär vad som helst, bara en fråga om hur man gör….

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *