Nöjda medarbetare ger bra service till Lidingöborna

Debatt14 december 2019 kl 05.21

Lidingö stads medarbetare har under hösten fått besvara en enkät om hur de uppfattar sin arbetsplats. Glädjande nog visade enkäten att medarbetarna är mycket nöjda. Att Lidingö stad är en god arbetsgivare och har nöjda medarbetare är viktigt för att säkerställa den absolut bästa servicen till Lidingöborna.

Under september och oktober genomförde Lidingö stad en medarbetarenkät bland stadens anställda. 88 procent av medarbetarna svarade och resultatet var mycket positivt. Bland annat ökade det sammanlagda medarbetarindexet från 78 till 82 på en skala där 100 är max, vilket är en betydande ökning. Dessutom fick ledningen för Lidingö stad goda resultat.

Lidingö stad har genomgått ett stort förändringsarbete, då en ny styrmodell för staden har tagits fram. Allting ska utgå från Lidingö stads vision, som sedan ska omsättas genom inriktningsmål för staden och verksamhetsmål för de olika områdena som staden tillhandahåller till Lidingöborna. Tidigare fanns det väldigt många indikatorer på om staden uppnått målen, men det har minskats ner för att skapa tydlighet och fokus på kärnverksamheten. En kraftigt förnyad ledningsgrupp har också skapat ny energi i organisationen.

Lidingöborna har höga krav på god service och tillsammans med Lidingö stads medarbetare kan vi tillhandahålla den. Vår övertygelse är att genom tydlig styrning och nöjda medarbetare så kan Lidingö stad bli Sveriges mest välskötta kommun.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP), kommunstyrelsens vice ordförande och Omsorgs- och socialnämndens ordförande
Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och Utbildningsnämndens ordförande
Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och Teknik- och fastighetsnämndens ordförande

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *