Neptunigaffel utplacerad i Brevik

Historia6 juni 2022 kl 04.13

I veckan restes en Neptunigaffel på ångbåtsbyggan i Brevik av Neptuni Orden. Neptuni Orden är ett ordenssällskap som bildades 1812 och har säte i Sjöfartshuset på Skeppsbron i Stockholm. Sällskapet och har som tradition att under sommaren besöka någon av de 30-talet platser i Stockholms skärgård, där man under årens lopp, till Neptunus ära, har utplacerat en treuddig gaffel  fastsatt i en berghäll, väl synlig från sjön. Gafflarna placeras ut till Neptuns ära och till påminnelse om Neptuni Ordens goda gärningar.

Den första Neptunigaffeln sattes upp 1812, samma år som sällskapet bildades, på Sveriges holme. Tre andra med anknytning till Lidingö finns vid Klippudden, på Fjäderholmarna och Svanholmen.

Två Neptuni-gafflar är placerade utomlands, dels på den tidigare svenskägda ön Saint Barthélemy i Västindien och utanför vid Svenska Sjömanskyrkan i London. Neptunus var en havsgud i romersk mytologi. Han var en kraftfull, skäggig man med krona och treudd.

Neptuni Orden har till ändamål att lämna understöd till sjömän, deras änkor och barn samt att utöva hjälpverksamhet bland Ordens medlemmar. I övrigt verkar Neptuni Orden till nytta och gagn för sjöfolk i allmänhet och deras anhöriga, samt befrämjar sällskaplig samvaro mellan medlemmarna.

Två gafflar, nr 30 och 31 är placerade utomlands på svenskön Saint Barthélemy i Västindien och utanför Svenska Kyrkan i London.

Det har tidigare stått en Neptunigaffel i Brevik som placerades ut här 1822, men av den finns det inga spår kvar idag.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *