Nedläggningen av kommunal SFI och Komvux är ett slag mot eleverna

Debatt7 december 2020 kl 05.511

Vid senaste mötet i kommunfullmäktige valde den styrande majoriteten på Lidingö att lägga ner den kommunala SFI-undervisningen (svenska för invandrare) och Komvux-verksamheten. Motivet sägs vara att det ska vara lättare för den som exempelvis har jobb att studera utanför Lidingö. 

Den verkliga orsaken är kanske snarare att de lokaler där SFI och Komvux finns idag kommer att behövas för Christinaskolans gymnasiesatsning. Denna i sin tur är ett effektivt sätt för den politiska majoriteten att smita från ansvaret för att utveckla och bygga ut Hersby gymnasium. Från Vänsterpartiets sida tror vi att detta är en dålig idé, inte bara för dem som idag jobbar på SFI och Komvux i Lidingö stad utan även för eleverna som studerar där. Istället för att lägga ner verksamheten borde den ha utvecklats. Ett tätare samarbete mellan SFI och Komvux skulle kunna leda till utbildning i bristyrken som kom både Lidingö stad och resten av regionen till nytta. Att införliva Komvux i Region Norrort skulle varit möjligt istället för att ansluta sig till det regionala samarbetet utan egen verksamhet. En väl fungerande verksamhet slås sönder. Eleverna riskerar att få långa resvägar till sina utbildningar, och kan få svårt att kombinera studier med praktik. Det kommer att försvåra integrationen för nyanlända. Dessutom är långt ifrån alla privata utbildningsföretag seriösa. Betygsinflation och att godkänna elever som inte har tillräcklig kunskap är tillsammans med brist på utbildade lärare tyvärr inte alls ovanligt. 

Vi menar att det fattade beslutet är ett sätt för Lidingö stad att smita ifrån sitt ansvar för att Lidingöbor ska kunna komplettera sin utbildning på KomVux och att försvåra en god integration av nyanlända på Lidingö. Det är tyvärr inte heller första gången den politiska majoriteten agerar på det viset, men det är lika olyckligt varje gång det sker. 

Jonas Lundgren (V), ledamot i kommunstyrelsen
Marika Lundin (V), ledamot i omsorgs- och socialnämnden
Sven-Erik Wånell (V), ersättare i utbildningsnämnden

Kommentarer

  1. Hej, lärande- och kulturförvaltningen har gjort en gedigen utredning som har tittat på ekonomi och effektivitet dvs genomströmning för Lidingös Vuxenskola. Antalet elever på Vuxenskolan har minskat och idag har många klasser på Vuxenskolan bara en handfull elever vilket inte är hållbart varken ur ett pedagogiskt eller ett ekonomiskt perspektiv. Vid en jämförelse mellan Vux Norrort och Lidingös vuxenskola ser vi att vi får fortsatt god kvalitet och större valfrihet till en lägre kostnad genom att gå med i Vux Norrort. Enligt beräkningar kostar vuxenutbildningen på Lidingö runt 18 miljoner kronor. Motsvarande summa vid en anslutning till Vux Norrort blir 11 miljoner. Jag tror att de resurserna kan användas bättre i t ex grundskolan eller förskolan på Lidingö.
    Vänliga hälsningar
    Amelie Tarschys Ingre (L)
    Ordförande utbildningsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *