Neddragningar av rehabpersonal i Lidingö stad inför hösten 2019

Debatt20 juni 2019 kl 06.033

Lidingö stad har beslutat om neddragningar av hälften av rehabiliteringspersonalen inom kommunens servicehus, korttidsboende och särskilda boenden för äldre. 5 av 10 tjänster (fysioterapeuter och arbetsterapeuter) dras in.

Vi som arbetar med rehabilitering med målgruppen äldre och funktionshindrade i Lidingö stad känner oro över att patientsäkerheten, tillgängligheten och kvaliteten på de rehabiliteringsinsatser som kommunens äldre är berättigade enligt Hälso-och sjukvårdslagen, kommer att försämras under dessa förutsättningar.

Kvaliteten på rehabiliteringsinsatser är beroende av ett patientnära arbetssätt som bygger på nära samverkan med omvårdnadspersonal och annan legitimerad personal och samverkanspartners.

Förebyggande insatser som tex. multiprofessionella riskbedömningar, fallpreventiva åtgärder i den fysiska och sociala miljön, hjälpmedelsförskrivning och uppföljning, aktivitets- och funktionsbevarande träning och rehabilitering efter sjukhusvistelse kan öka individens självständighet och delaktighet i sin vardag. Dessa insatser är även kostnadseffektiva och minskar vårdtyngden för omvårdnadspersonalen.

Som vi ser det går beslutet att dra ner på personal inom rehabilitering för äldre emot kommunens mål att öka fokus på sina kärnverksamheter.

Rehabiliteringspersonal inom Lidingö stad,
Omsorgs- och socialförvaltningen,
område Äldre och Funktionsnedsättning,
genom
Therese Lundgren, legitimerad arbetsterapeut
på Hälsomottagningen i Lidingö stad

Kommentarer

  1. Helt bedrövligt! Lidingö har en åldrande befolkning och det gäller att få äldre kunna klara sig själva så länge som möjligt.
    Själv har jag en ryggskada sen 20 år och nu har jag fått yrsel – väldigt obehagligt. Försöker simma men nu stänger Bosön och öppnar inte förrän 2020.
    Breviksbadet ville börja med rehab men det sa Lidingö kommun nej till. Av vilket skäl undrar en som är beroende av rehab.

  2. Hälsans ö – ett skämt när stadens omsorg och socialförvaltning drar ner 50 % av personalen för förebyggande vård och rehab!

  3. Jag skäms! Över att vara Lidingöbo! Över att man offrar sina äldre innevånare. Ur en krass ekonomisk synpunkt. Att dra in på rehab innebär ju i realiteten att den äldre kanske ramlar eller råkar ut för något annat allvarligt, eftersom förebyggande rehabilitering kommer att saknas. Kanske patienten inte kan komma hem utan blir kvar på sjukhuset, vilket skapar kaos på akutsjukhusen. MEN, det drabbar ju då inte Lidingös budget – utan Region Stockholm!
    Fy skäms!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *