Naturskyddsföreningens förhoppningar för Lidingös Miljöprogram 2020-2024

Debatt12 juni 2020 kl 07.152

Lidingö kallas ”Den gröna ön”, men hur grönt är egentligen Lidingös miljö- och hållbarhetsarbete? Frågan saknar entydigt svar. Samtidigt som Dagens Samhälle rankar Lidingö som Sveriges ”näst mest hållbara storstadskommun”, fick Lidingö en blygsam 184:e plats i Aktuell Hållbarhets nya ranking.

Då Lidingö stad just nu utarbetar ”Miljöprogram 2020-2024” ser Naturskyddsföreningen därför fram emot ett policydokument som med jämförbara indikatorer kan ställa Lidingös hållbarhetsarbete i relation till andra kommuner. 

Det finns tre anledningar till varför det här är av central betydelse:

1. Vägledning för miljöinriktningen
Indikatorer som jämför Lidingös hållbarhetsarbete med övriga Svenska kommuner skulle på ett objektivt sätt uppmärksamma Lidingös utvecklingsområden och framgångsfaktorer. Kartläggningen skulle därmed på ett tydligt sätt motivera Lidingös val av mål och fokusområden inom miljö- och hållbarhetsarbetet och ge underlag för åtgärder och beslut.

2. Demokratiskt ansvarsutkrävande
Jämförbara indikatorer som visar Lidingös miljöutveckling i relation till andra kommuner  gör det även möjligt för lidingöbor att bedöma hur Lidingös hållbarhetsarbete fortgår, vilka framsteg som görs, om staden gör kloka miljöval och om Lidingö faktiskt minskar sin miljöpåverkan.

3. Drivkraft för högre ställda miljömål
Att mäta och rangordna Lidingös faktiska insatser för miljön i förhållande till andra kommuner skulle ge lidingöbor och offentliga företrädare en sporre att ställa högre miljömål och att arbeta tillsammans mot dem.    

Naturskyddsföreningen ser fram emot en nära dialog med staden i dess fortsatta framtagande av Miljöprogram 2020-2024, och står i arbetet beredd att bidra med relevanta miljömålsindikatorer, miljönyckeltal och indikatorförteckningar som möjliggör nationella jämförelser. Förhoppningsvis kommer Lidingö på det här sättet inte bara att kunna leva upp till sin titel som ”den gröna ön”, utan även som en ”leading” ö inom hållbarhet.  

Isak Isaksson, ordförande i Naturskyddsföreningen, Lidingö.
Text: Isak Isaksson

Kommentarer

  1. Bra skrivet, omöjligt att säga om Lidingö stad gör bra ifrån sig och agerar hållbart med all den statistik som ständigt publiceras av ”oberoende” granskningar.

  2. Lidingö har bra miljö tänker framförallt på vackra landskap och natur. Men jag förstår syftet med att jämföra med andra kommuner.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *