Naturskyddsföreningen kritiserar byggplanerna

Debatt10 april 2023 kl 04.014

Synpunkter på granskningsförslaget till detaljplan för kv. Brädgården och Båtbyggaren omfattande fastigheterna Brädgården 5:13, Brädgården 5:14 med flera i stadsdelen Bo, Lidingö stad.

I Naturskyddsföreningens yttrande över samrådsförslaget till rubricerade detaljplan framförde vi att vi inte kan finna att det föreslagna upphävandet av strandskyddet inom en del av området skulle ha lagligt stöd.

Vi noterar att man i det reviderade förslaget till detaljplan inte har beaktat våra synpunkter. Vi vidhåller dock vår uppfattning.

Liksom i samrådsförslaget hänvisar man till ett av de i Miljöbalken angivna sju särskilda skäl som kan medge undantag från det obligatoriska strandskyddet, nämligen att "Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften" (MB kap 7, 18 c § p 1).

Som man mycket riktigt skriver i planförslaget är området inhägnat och allmänheten saknar tillträde till området. Vi har ingen uppgift om varför området fortfarande är inhägnat, men om där pågår en sanering är det naturligtvis bra.

Någon verksamhet pågår dock inte i området, och har inte förekommit där sedan Beijer lämnade området 2015. Den lagparagraf som man hänvisar till är således inte tillämplig.

Förslaget redovisar inte heller vilken verksamhet som i dag skulle förekomma i området. Man skriver att området varit ianspråktaget sedan tidigt 1900-tal, att området är inhägnat och att allmänheten saknar tillträde. Detta är riktigt, men saknar naturligtvis relevans i ärendet.

En hänvisning till den angivna paragrafen i Miljöbalken kräver att man klart och tydligt anger på vilket sätt området är ianspråktaget nu, inte historiskt. Detta gör man inte.

Det aktuella stycket i förslaget innehåller istället formuleringar som är klart vilseledande.

Helena Klangemo
Ordförande Naturskyddsföreningen Lidingö

Kommentarer

 1. Vilket paragrafrytteri. Jag är miljövän och kan konstatera att marken saneras, strandstråket blir fint, några småhus med karaktär som smälter in byggs, platsen blir vackrare och faktiskt mer tillgänglig och stranden kommer inte bebyggas, naturen skyddas och blir skönare, fågellivet värnas. Kan vi inte nöja oss med det?

  1. Jag tycker att Gudrun Nilsson ska vara glad för våra lagar och paragrafer..Vilda Västern är bäst på bio..gör en konsekvensanalys av förslaget så vi får läsa om Gudrun Nilsson är insatt i
   ärendet. De få gröna plättar som finns kvar tillhör Lidingös mest värdefulla mark..låt fler dela denna rikedom..tack och lov för Naturskyddsföreningen i Lidingö.

 2. G. är gammal och t o m äldre än Tore, och väl insatt i dessa ärenden, såväl akademiskt som privat. Jag tycker att förslaget som politikerna lagt är bra och jag håller med om att att tätortsnära natur är väldigt viktig, har kämpat för det hela livet. Tycker att man oftare verkligen borde ha lyssnat på NF på Lidingö. Men i detta ärende håller jag ej med. Man får bedöma olika och göra olika analyser av effekter. Det är helt naturligt i forskningen.

  1. Ja men snälla rara Gudrun Nilsson nu har du fått god tid på dig att välja ut lämpliga delar av stadens idéer som stöder din uppfattning så att vi kommer till skott..lägg dina kvalifikationer och akademiska betyg och naturupplevelser och allt som därtill hör..lägg dem på hyllan en stund och svara på mina frågor tack… Med all respekt Gudrun Nilsson vem är du..du använder mitt förnamn som om vi var goda använder typ..ungefär..jag vill inte vara snorkig men jag har letat bland mina vänner i telefonkatalogen men jag kan inte hitta dig så vänligen bekänn färg eller är du möjligen en chat(tjat)robot eller AI-kvinna..ja inte vet jag..så svara på frågan: varför?punkt för punkt..vad gör dig så säker..varför??om du vill bli guidad på plats så ställer jag upp..ta gärna med några vänner dock i lämpligt antal så ses vi..välkommen..men snart..tänk på vår höga ålder..vänligen…
   Tore Blomberg

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *