Naturreservaten kan öka med 75 procent

Foto: Daniel Källenfors - Facebook
Stad & Politik3 augusti 2023 kl 03.566

Lidingös naturreservat kan utökas med 75 procent. Det skriver kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors på Facebook. Planen är att expandera arean från 450 hektar till drygt 800 hektar. Så här skriver Källenfors:

Från Kottlasjön, på södra halvan av ön, till Elfviks udde längst österut på norra Lidingö. Så långt sträcker sig Långängen-Elfviks naturreservat idag. Reservatet tillkom för drygt 15 år sedan.

I år fattar vi beslut om att utöka reservatet (på kartan intill markeras utökningen i rött). Då inlemmas Elfvikslandets skogspartier och stränder i norr, skogarna söder om Kottlasjön, den östra delen av Ekholmsnässjön, ekmiljöerna vid Ekholmsnäs och kulturlandskapet vid Mölna. Reservatet blir över 700 hektar stort.

Men det tillkommer också ett nytt naturreservat, i Sticklinge, på nordvästra delen av ön. Här finns kulturpräglade marker med gamla ekar. Oexploaterade stränder med klippor.

Just nu är vårt förslag om utökade reservat ute på samråd. Detta har fått lite längre tid än vanligt. Mellan den 15 juni och 11 oktober 2023 uppmanas alla berörda – som fastighetsägare eller arrendatorer - att tycka till. Alla berörda kontaktas direkt via brev.

Det här är ett stort beslut. I ett slag utökas Lidingös naturreservat med omkring 75 procent. Vi går från cirka 450 till drygt 800 hektar skyddad mark. Det betyder att Lidingö får mer fredad miljö än Danderyd, Täby och Solna kan erbjuda tillsammans.Reservaten kommer att bli en enorm tillgång för alla Lidingöbor. Då är det också viktigt att alla berörda har chansen att lämna synpunkter i ett rejält samråd.

Lidingös unika karaktär är beroende av miljön, precis som människan behöver naturen. De områden som vi föreslår ska bli naturreservat ser vi som extra viktiga att skydda för framtida generationer, både för Lidingöbornas rekreationsmöjligheter och för att skydda naturen i sig.

I år blir Lidingö ännu grönare.

Källa: Facebook - Daniel Källenfors

Kommentarer

 1. Kommer att sticka i ögonen på vänstern och Stockholms Handelskammare. Staten och kapitalet.

 2. Afton herr Källenfors
  Vilket ”hittepå”! Jag tycker att Källenfors ”et consortes” borde ägna sitt dagliga arbete att, bl a försöka arbeta för att vi Lidingöbor ska undslippa statstullar när vi lämnar/hämtar personer vid Ropsten.
  Var inte det ett vallöfte som Moderaterna bl a ”gick” till val på?
  Eller gällde frågan endast innan valet och inte efter?

  Var det inte en smula ”redigare” politik under Hörberg och Anderbergs tid?

  Eller möjligtvis är det så att jag är passé och för gammal?

  Med utmärkt högaktning
  Olle

  PS för 20 år sedan ville vissa moderater anlägga ytterligare en 18-håls golfbana på Lidingö. Tiderna förändras uppenbart DS

  1. Det kan jag hålla med om. Låt även Grönstaskogen få vara ifred, både av naturhänsyn och rekreationsskäl.

 3. Bäste Mikael,
  Vilket underbart initiativ. Jag tillhör dem som tycker att stadens styrelse gör ett gott jobb.
  Låt detta utökande av reservaten blir verklighet!
  Personligen hade jag väldigt gärna sett att ännu mer skyddades:
  Ekbacken vid AGA, Kyrkvikens strand, Grönstaskogen, hela Lidingöloppets sträckning, all skog som omger Sticklinge, all skog som omger golfbanan (hela golfbanan bör definitivt omsvepas av ett naturreservat), Bosönhalvön och Södergarn (det staden kan kontrollera här), viltpassagen mellan Bosön och Grönsta (den mycket smala hals som förbinder öst och väst och som är en vital viltpassage (och där en viss mäklare vill bygga tvenne ”radhus”, personligen anser jag att just den tomträtten måste annulleras men det är en annan, och troligen omöjlig fråga), eftersom faunan absolut behöver den passagen), Ekholmsnäs golfbana borde också inbäddas i naturreservat i alla riktningar, liksom Stockby industriområde, kusten söder om Larsberg, Baggeby, Bodal, skogen som angränsar till Lidingö kyrkogård, skogen runt Näset i alla riktningar, etc.
  Vidare skulle jag gärna se att klippandet av flertalet av gränsmattorna inom staden uppgör om att klassisk svensk äng anlägges istället. Det finns metoder att lieslå (maskinellt vb), och hambla, och mer tiden få en alltmer artrik biotop till gagn för bin och insekter.
  För övrigt anser jag att kärnlandet i ovanstående, låt oss säga 1600 av minda föreslagna 2500 ha, borde bli Lidingö Nationalpark!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *