Nära tre gånger fler bedrägeribrott mot äldre på Lidingö

Lidingö14 februari 2023 kl 04.26

Under 2022 registreras en kraftig ökning av bedrägerier mot äldre jämfört med tidigare år. Det framgår av den lägesrapport som årligen sammanställs av Lidingö stad och lokalpolisområde Norrmalm.

Bedrägerier mot äldre har, som i övriga landet, däremot ökat kraftigt under 2022. Ökningen påbörjades under slutet av 2021 och har fortsatt under 2022. Under 2021 anmäldes 72 bedrägeribrott på Lidingö där snittåldern för den drabbade var 81 år. Under 2022 var motsvarande siffror 207 anmälda brott och snittåldern 79 år.

Som Lidingö Nyheter kunde rapportera i förra veckan minskade antalet inbrott i bostad har under 2022 jämfört med tidigare år. Stöld från motorfordon ökade samtidigt som stöld av moped och cykel minskade under 2022. Ungdomsrånen minskade en aning och ligger fortsatt på en mycket låg nivå.

Lidingö ligger fortsatt lågt då det gäller anmälda brott per 10 000 invånare inom en rad olika brottskategorier under 2022 i jämförelse med utvalda jämförelsekommuner.

– Vi samverkar med en rad andra aktörer kring det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet på Lidingö. Det är ett arbete som tar avstamp i den samverkansöverenskommelse som staden och polisen undertecknade i juni 2022 och den nu redovisade lägesrapporten är en del av det arbetet, säger Anna Sundin Adolfsson, säkerhetschef i Lidingö stad.

– Polisen och Lidingö stad samverkar i en positiv anda med målsättningen att sänka brottsligheten och öka medborgarnas trygghet. Vi ser att det arbetet stadigt går i rätt riktning och Polisen kommer under 2023 fortsätta att vara en aktiv part i det viktiga arbetet, säger Thommy Brännström, Lidingös kommunpolis.

– Lidingö stad och lokalpolisområde Norrmalm samverkar tillsammans med andra aktörer kring det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet på Lidingö. Samverkansöverenskommelsen med åtgärdsplanen är en viktig pusselbit i det arbetet. Otrygghet kan inte accepteras och brottsoffren skall vara i fokus, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *