Musikskolan utreds

Stad & Politik3 mars 2020 kl 06.362

Nu ska kommunala musikskolan utredas. Syftet med utredningen är kort och gott att utreda möjligheter till effektiviseringar inom stadens kommunala musikskola. I uppdraget ingår också att se över driftsformen. Det kan innebära att öppna upp för fristående aktörer på samma sätt som i Österåker.

Kultur- och fritidsnämnden har givit lärande- och kulturförvaltningen i uppdrag att göra en utredning om kommunala musikskolan inför budgetprocessen 2021. I utredningen ingår att jämföra kvalitet och effektivitet hos Lidingö stads kommunala musikskola i förhållande till musikskolor i några av de kommuner staden brukar jämföra sig med.

I utredningen ska också ingå att ta fram för- och nackdelar med att driva musikskolan, antingen helt och hållet eller delvis, på annat sätt än vad som sker idag. Valfriheten ska också öka. I första hand ska Lidingö jämföra sig med Österåker som har ett liknande system som Lidingö, det vill säga inte någon kulturskola, utan en kommunal musikskola. I Österåker finns också tre upphandlade fristående musikskolor. Enligt förslagsskrivelsen från kultur- och fritidsnämnden har Österåkers kommun en lägre nettokostnad per musikskoleelev.

– Idag kostar en elever på Lidingö musikskola cirka 14 200 kronor per år, säger Filip Svanberg (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

I Österåkers kommun fick utförare 2019 i de olika musikskolorna 9 784 kronor per elev och år. Eleven betalar själv 1 440 kronor per termin oavsett om man går i den kommunala eller en fristående musikskola. Elever i Lidingö kommunala musikskola betalar 1 300 kronor per termin. Därtill kommer kostnader med 500 kronor för att hyra instrument. I Österåker kostar det 300 kronor per termin i den kommunala musikskolan att hyra instrument. De fristående skolorna tar ut självkostnadspris för instrumenten.

Enligt Filip Svanberg är det inte aktuellt att lägga ner den kommunala musikskolan på Lidingö.

– Därmed inte sagt att privata utförare inte kan komplettera verksamheten i framtiden. Det är något som den kommande utredningen får utvisa, säger han.

Han är inte orolig för att kvaliteten inte kan upprätthållas.

– De borde kunna göra det på liknande sätt som andra fristående utförare kvalitetssäkras. I slutändan är det ju kundnöjdheten och upplevelsen hos Lidingöbon som är avgörande. Valfrihet är ju vanligtvis inget negativt, säger han.

Filip Svanberg vill inte idag säga hur mycket pengar som staden kan spara.

– Utredningen görs för att jämföra och ta in exempel utifrån i syfte att hjälpa verksamheten. Det handlar om god effektivitet med god kvalitet. Lidingö har höga kvalitetskrav på sin musikskola, säger han.

I Österåker går ungefär hälften av det totala antalet elever i den kommunala musikskolan, övriga går i de fristående.

Terminsavgifterna varierar stort mellan de olika kommunerna i Storstockholmsområdet. Billigast är Södertälje som endast tar ut 450 kronor av sina elever, medan Danderyd kostar 1 720 kronor per termin,

Kommentarer

  1. Nyliberalismen har vissa likheter med kommunismen. Kommunismen fungerar helt klockrent enligt Marx principer det är bara ett litet marginellt problem…

    När man går från teori till praktik så går det åt helvete. Nyliberalismen lider av precis samma brist, i teorin är det fantastiskt men det fungerar inte i verkligheten och i likhet med kommunismen finns det hur många exempel som helst på det.

    Det förhindrar dock inte att massor av korkade politiker tror på både ideologierna. Dessvärre.

  2. Herr Svanberg jämför siffrorna lite efter behag. Vad verksamheten kostar totalt och vad utföraren får av kommunen är två olika belopp, kallade brutto- och nettokostnader. Här jämför Filip Svanberg av allt att döma Lidingös bruttokostnad med Österåkers nettokostnad. Enligt budget 2020 får Lidingö Musikskola 10 785 kronor per elev och år. Att utreda hela verksamheten är dessutom en betydligt mer komplex historia än att bara jämföra siffrorna. Har förvaltningen verkligen den kompetensen? Till förra utredningen (2009) anlitades en extern konsult.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *