Mulletjärnen renoveras

Mulletjärnen ligger vid Trolldalsvägen.
Lidingö9 mars 2020 kl 07.10

För att hindra att Mulletjärnen växer igen behöver den muddras. Resultatet ska bland annat bli nya vattenspeglar och ökad biologisk mångfald.

Muddring och borttagande av kaveldun och vass behöver göras återkommande för att bromsa igenväxning och för att bibehålla ett rikt djurliv i tjärnen. Det kommer att underlätta för sjöfågel att häcka och förbättrar livsmiljöerna för vattenlevande insekter och groddjur.

Muddermassorna ska användas för nya häckningsöar i tjärnen.

Muddringsarbetet sker med en grävmaskin på flytpontoner, de angörs från Trolldalsvägen. Det kommer också att anläggas en grusparkering för fem bilar på motsatt sida av Trolldalsvägen.

Arbetena beräknas vara klara i slutet av mars, för att inte groddjur och häckande fåglar ska påverkas. Grusparkering beräknas vara klar under april.

Vissa stigar runt Mulletjärnen kan tillfälligt stängas av under arbetena.

Mulletjärnen, eller Trolldalskärret som den också kallas, ligger strax norr om Lidingö golfbana vid Trolldalsvägen.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *