MUF Lidingö: Tre förslag för utökat stöd till Ukraina

Bild: ingImage
Debatt24 februari 2023 kl 04.29


Det är idag ett år sedan de ryska invasionsstykorna dundrade över den ukrainska gränsen och ett nytt krig på den europeiska kontinenten var ett faktum. Det omänskliga och folkrättsvidriga ryska angreppet på Ukraina markerar det första kriget mellan två stater i Europa sedan andra världskriget och gör det gångna året till ett mörkt kapitel i vår världsdels historia.

Lidingö har gjort mycket, men än är den ukrainska friheten inte återvunnen. Därför anser vi i Moderata Ungdomsförbundet på Lidingö att det är på tiden att vi skalar upp vårt stöd för den kamp som Ukraina driver för Europa, demokratin och varje lands rätt till självbestämmande. Vi har förslag på tre konkreta åtgärder, både för att symboliskt och praktiskt hjälpa Ukraina

.1. Lidingö bör skaffa en vänort i Ukraina

Idén om vänorter grundar sig i tron på att samarbete mellan städer ska överbrygga motsättningar och därmed bidra till att utbyta idéer och erfarenheter kring gemensamma problem. Lidingö har idag tre stycken vänorter: Alameda i USA, Lojo i Finland och Saldus i Lettland. 
Nu är det dags att vi skaffar en ukrainsk vänort. Detta för att under, men framförallt efter kriget, kunna bistå lokalbefolkningen och dess institutioner med kunskaper och andra utbyten till gagn för etablerandet av ett fungerande samhälle med god livskvalitet. Lidingös samlade kompetens och erfarenheter har potential att tjäna som en värdefull inspirationskälla för den aktuella vänstaden. En sådan åtgärd skulle möjliggöra för Lidingö att ha en direkt inverkan till nytta för många människor.


2. Lidingö bör kontinuerligt flagga för Ukraina

Den ukrainska flaggan har vid upprepade tillfällen vajat utanför stadshuset och på Torsviksberget. Det är bra, men om man blickar ut över den europeiska kontinenten är man betydligt mer flitig med hissandet av den ukrainska flaggan. Den ukrainska flaggan bör vaja jämte Lidingös kommunflagga och den svenska flaggan på kommunens flaggstänger tills den ukrainska friheten är återerövrad. 

3. Förklara den ryska handelsrepresentationen i Torsvik som icke önskvärda på Lidingö

Ryska huset förfogas av den Ryska handelsdelegationen, vars verksamhet utgår från en stor kontorsfastighet i Torsvik. På grund av Wienkonventionen och andra internationella regleringar kring diplomatiska förbindelser, har Lidingö begränsade möjligheter till förändring i ärendet. Det skulle däremot vara önskvärt att Lidingö stad åtminstone deklarerar klart och tydligt att verksamheterna i fråga inte är önskvärda på Lidingö, på grund av de brott Ryssland begår i Ukraina.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Lidingö och kommunstyrelsen har gått i bräschen bland svenska kommuner för stöd till Ukraina och har agerat mycket väl sedan krigsutbrottet. Det har varit bra, men man kan alltid göra mer. Nu, ett år efter invasionen kan vara ett sådant tillfälle där Lidingö kan ta på sig en större ledartröja bland Sveriges kommuner för stödet till Ukraina. Ukraina står upp för demokrati, frihet och de värderingar vi delar. Ukrainas sak är Lidingös sak. Slava Ukraini - Слава Україні

Philip Hallberg
Ordförande MUF Lidingö
Carl Andersson
Vice ordförande MUF Lidingö
Nathan Glückman
Ledamot MUF Lidingö
Milou Anderberg
Ledamot MUF Lidingö
Wilhelm Söderqvist
Ledamot MUF Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *