MP:s miljöprogram för Lidingö 2021-2026

Stad & Politik22 mars 2021 kl 05.167
Bara du som prenumererar får:
• Över 5000 artiklar i arkivet
• Alla reportage
• Alla tester (kräftor, semlor, restauranger)
• Bildrebusjakten 1 gång/månad
• Dryckesguiden 1 gång/månad
• Bopriser 1 gång/månad
• Nyhetsbrev 1 gång/månad
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
Läs denna artikel gratis!
... och du får 5000 andra artiklar också!
Prenumerera från
29 kr/månad
Första månaden gratis!
Ingen bidningstid
Klicka här
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
En månad i taget
29 kr/månad
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
Årsprenumeration
295 kr/år
(24:50/månad)
(Ord pris 345 kr/år)
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
En dag
49 kr/dag
Engångsbetalning (kort eller Swish)
Har du redan ett konto?
Patrik Sandström (MP), gruppledare
Jarmo Kukka (MP, ledamot i teknik och fastighetsnämnden
Erik Wallin, (MP), ledamot i miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Kommentarer

 1. Att möta Miljöpartiets besatthet och dåligt underbyggda verklighetsuppfattning är vår tids stora uppgift. Det kräver strategiskt arbete på alla nivåer i samhället. Sveriges kommuner har en nyckelroll som problemlösare och politisk kraft för hållbar utveckling: det är på kommunnivå som mycket av den konkreta förändringen måste omsättas i handling, genom att rösta rätt. Vi boende på Lidingö vill se en hållbar utveckling men inte med det sektliknande beteende som Miljöpartiet propagerar för. Vi vill att Lidingö blir en kommun som går i bräschen för den nödvändiga omställningen och axlar sitt ansvar för att våra barn och barnbarn får leva i ett fungerande samhälle utan galna miljötalibaner. Det är hög tid att lägga om kursen! Ut med Miljöpartiet.

  1. Hej Lena!
   Vi stödjer vår förslag till miljöprogram för Lidingö på den forskning som finns och de beslut som fattats av regeringar i Sverige, EU och världen.

   Vi stödjer oss också på den omställning som sker inom näringslivet och den finansielka sektorn, där man insett att utan hållbarhet när vi producerar och konsumerar så kommer vi såga av den gren vi sitter på.

   Vi stödjer oss också på att den stora majoriteten av befolkningen i Sverige vill ha en ren och hälsosam miljö och är oroad över klimatet.

   Sverige har uppnått endast två av sexton miljömål för en renare miljö och mindre klimapåerkan. Det behövs fler insatser på lokal nivå för att vi ska kunna lämna över ett bättre samhälle och natur till våra barn och barnbarn.

   Patrik Sandström,
   gruppledare Miljöpartiet de gröna Lidingö.

  2. Tack, Lena, för en fullständigt oseriös kommentar. Du slänger dig med tendentiösa uttryck som saknar substans och precision. Så kan man inte förfara i ett demokratiskt samtal, om man menar allvar med att vilja ha demokrati.

   -Vad åsyftar du KONKRET med ”sektliknande beteende”?
   -Vilka konkreta exempel har du för påståendet om att MP håller sig med en ”dåligt underbyggd verklighetsuppfattning”?
   -Hur definierar du ”dåligt underbyggd verklighetsuppfattning”?
   -Hur definierar du ”galna miljötalibaner”? Och hur ska det förstås i relation till riksdagen, EU och FN:s internationella klimatpanel som samtliga ligger i linje med MP:s förslag på klimatområdet, för att bara ta ett exempel?

 2. Miljöpartiet kämpar på mot sitt mål att nå en framtid som beskrivs av Agenda 2030! Denna bondfångar liknande ”vision” vilken centrerar sig omkring en ”omstart” av ekonomin. Uppvisande fruktansvärda likheter med Pol Pot’s ”vision” av ett nytt Kambodja. Utan kapitalism och med ett ”rättvisare” samhälle vilket återgått till grönare produktionsmetoder med mindre Co2-avtryck.

  1. 1. ”Moderaterna välkomnar att regeringen har ett engagemang i genomförandet av Agenda 2030, och det är betydelsefullt att riksdagen involveras i arbetet. ”

   https://data.riksdagen.se/fil/2A171240-C67A-4A14-A919-9C2B3BFA2241

   2.”Kristdemokraterna anser att arbetet med att genomföra Agenda 2030 för en hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och miljömässigt – är av största vikt och välkomnar därför propositionens intention att ta arbetet med att genomföra Agenda 2030 vidare.”

   https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-201920188-sveriges_H802357

   3.”Centerpartiets Miljö- och klimatprogram bör utgå från Agenda 2030″.

   https://www.centerpartiet.se/lokal/blekinge/startsida/nyheter/nyheter/2019-09-27-centerpartiets-miljo-och-klimatprogram-bor-utga-fran-agenda-2030

   4. ”Sveriges genomförande av Agenda 2030, punkt 1 (SD)
   av Oscar Sjöstedt (SD), Dennis Dioukarev (SD) och Charlotte Quensel (SD).

   Förslag till riksdagsbeslut
   Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:
   Ett övergripande mål för Sveriges genomförande av Agenda 2030

   =utskottet

   Ett mål för Agenda 2030 och en samstämmig politik

   Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

   Därmed bifaller riksdagen motion

   2020/21:171 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 1”

   https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/sveriges-genomforande-av-agenda-2030_H801FiU28/html#_Toc58504503

   Etc.

 3. Tragiskt att så många inte analyserar innan de stämmer upp i kören. Men tråden började med ett inlägg mot MP:s ogenomtänkta ”miljöpolitik”. Att MP silar mygg och sväljer kameler visste vi innan, men att fullständigt ignorera den stora påverkan överfisket av i praktiken alla hav har på CO2 halten ger ett löjets skimmer över MP:s politik. Man kan vara bekymrad, men ta reda på fakta.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *