MP vill göra Rudboda till pilotprojekt

Stad & Politik9 december 2019 kl 06.18

Rudboda centrum står inför förändringar. Kommunstyrelsen har godkänt ett projekt-PM för området. Rudboda torg ska göras till en trygg och attraktiv plats. Det ska göras genom nya bostäder och utvecklingsmöjligheter för den befintliga Ica-butiken. Nu vill Miljöpartiet att staden tar tillfället i akt och gör ett pilotprojekt för hållbart byggande och stadsplanering.

Patrik Sandströrm (MP) hoppas att staden gör ett pilotprojekt av Rudboda torg.

– Idag saknar Lidingö stad ett program för detta, vilket är en stor brist. säger Patrik Sandström (MP), oppositionsråd.

Kommunstyrelsen vill utveckla Rudboda torg på flera sätt. Man vill göra torget attraktivt för boende i området och besökare. Ica-butiken vill ha större och bättre butiksytor. Flerbostadshuset som ligger vid torget och ägs av Lidingö stads Fastigheter AB, är i dåligt skick och bör rivas. I och med att man river fastigheten bör man kunna sälja den och låta någon exploatör bygga nya bostäder. De som bor där idag har rivningskontrakt och kommer att flytta. Där finns också ett gruppboende som har förstahandskontrakt men staden arbetar för att hitta andra alternativ.

Den gamla förskolan bör kunna byggas på med ett extra plan för bostäder.

Den tidigare förskolan ska rivas och ersättas med bostäder. Före detta Rudboda kyrka som också ligger på stadens mark ska rivas och en utredning ska göras om fastigheten kan bebyggas med nya bostäder eller om den ska användas på annat sätt. I projekt-PM står att marken på hela fastigheten kan vara förorenad och måste troligen saneras. Och så vill staden naturligtvis tjäna pengar på projektet. De investeringar som behöver göras i form av sanering och rivning av byggnader ska täckas av de inkomster som försäljning av mark inom området kan ge.

Miljöpartiet välkomnar projektet. Men man vill att staden använder satsningen till att utveckla ett framtida hållbarhetsarbete för byggande och stadsplanering, något som staden idag saknar.

– Det är en av anledningarna till att Lidingö i år rasade från plats 32 till 116 i miljö- och klimatranking av Sveriges kommuner. Nu finns en chans för Lidingö att komma igen och visa att vi tar klimat och miljö på allvar, säger stadens oppositionsråd Patrik Sandström (MP) i en kommentar.

Flygvy över aktuellt område. Foto: Lidingö stad

Att utveckla Rudboda är ett bra tillfälle att lära sig hur man kan arbeta klimatsmart och hållbart, inte bara när det gäller klimat och miljö, utan också socialt och ekonomiskt, anser partiet. En blandning av både upplåtelseformer och storlekar när det gäller bostäderna skapar en levande miljö.

– Vi ser att det är möjligt att skapa fler bostäder än de som finns på fastigheterna idag, det möjliggör också bättre ekonomi i projektet, anser Patrik Sandström.

Han tycker att det går att bygga fler än de tre våningar som idag är tillåtna på höjden, liksom att det också går att bygga bostäder både ovanpå Ica-butiken och den gamla förskolan. Partiet är inte heller främmande för att utnyttja del av parkeringsplatsen för att bygga radhusliknande bostäder i ett par plan.

Inför den kommande projekteringen uppmanar Miljöpartiet att staden i avvaktan på ett eget program för hållbart byggande och stadsplanering, planerar för Miljöbyggnad Guld 3.0 som innehåller kriterier för miljö och klimat. Miljöbyggnad Guld 3.0 är ett certifieringssystem i miljöbyggnad, framtaget av Sweden building green council (SBGC).

Om planprocessen går som kommunstyrelsen hoppas kan byggskedet påbörjas första kvartalet 2022.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *