(MP): Vi stärker miljöarbetet, skolan, förskolan och omsorgen

Debatt9 juni 2020 kl 05.34

I Miljöpartiets förslag till budgetdirektiv 2021 för Lidingö stad stärker vi miljöarbetet, skolan, förskolan och omsorgen. Vi prioriterar en långsiktigt hållbar ekonomi före långtgående skattesänkningar och nedskärningar.

Majoriteten har på tre år sänkt skatten med 50 öre och därmed minskat stadens resurser med 85 miljoner. Det har inneburit nedskärningar i miljö, skola, förskola och omsorg. Lidingö har sjunde lägsta skatten i landet. Ändå fortsätter majoriteten i sitt budgetdirektiv för 2021 att sätta skattesänkningar främst.

På sikt vill man göra nedskärningar på ytterligare 84 miljoner kronor, 29 miljoner ska skäras på förskolan och 53 miljoner i äldreomsorgen. Det är fel prioriterat.

Förskolor har redan svårt att få ekonomin att gå ihop, den yngre och äldre delen av befolkningen ökar kraftigt, därför behöver vi stärka skolan och äldreomsorgen, inte spara på dem.

Coronakrisen och den efterföljande ekonomiska krisen gör det extra viktigt att staden har resurser att hantera ökade kostnader. Lidingö stad ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi och skattemedlen ska användas till att skapa goda och trygga villkor för Lidingöborna i en allvarlig krissituation. Samtidigt ska vi rikta blicken mot andra utmaningar som riskerar att bli lika stora kriser för vårt samhälle i framtiden, inte minst klimatet.

Vi måste kunna hålla flera bollar i luften samtidigt. Klimatkrisen har inte avstannat och Lidingö behöver göra satsningar för att bli en hållbar kommun. På två år har kommunens miljöarbete rasat till den absoluta botten (av storstäder/storstadsnära kommuner) i Sveriges mest etablerade miljörankning.

Majoriteten säger sig ha ordning på ekonomin. Ändå tvingas nu teknik- och fastighetsförvaltningen hastigt skära 10 miljoner på bara ett halvår. Bristerna i majoritetens budgetdirektiv gör att vi föreslår en förbättrad styrning med fokus på kvalitet och hållbarhet, och förstärkning av miljöarbete, skola, förskola och omsorg genom en återställning av skattesänkningarna med 13 öre.

Patrik Sandström (MP), oppositionsråd
Anna Odén, ersättare i kommunstyrelsen

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *