(MP): Vi behöver medmänsklighet och bättre integration – inte volymmål

Debatt7 juli 2020 kl 05.126

Färre människor än på mycket länge söker asyl i Sverige. Diskussionerna om framtidens migrationspolitik borde nu handla om hur den kan bli mer medmänskligt, inte mindre. Politiken borde istället för volymmål handla om hur vi förbättrar integrationen genom att göra Sverige till ett bättre land att bo i för alla.

Det är mycket oroväckande att det råder en kollektiv förträngning kring asylrättens grund och okränkbarhet. Det är en mänsklig rättighet att söka asyl, som fastställdes efter andra världskrigets fasor. Den är inskriven i både FNs konvention om de mänskliga rättigheterna och i EUs stadga om de grundläggande rättigheterna. Sverige har skrivit under att ta hänsyn till båda vid lagstiftning. Det är inget man kan runda i Sveriges riksdag utan allvarliga konsekvenser. Det Socialdemokraterna och de borgerliga partierna nu diskuterar strider mot Sveriges internationella åtaganden. Det är en inhuman och icke-solidarisk politik som undergräver hela idén med asylrätten.

Förslaget som diskuteras innebär att lagstiftningen skulle innehålla ett reglage för att minska antalet flyktingar när “volymen” uppnåtts. Det betyder att barns rätt att leva med sina föräldrar ska vara en regulator man kan vrida av och på. Även antalet så kallade kvotflyktingar bestämda av FN, som får lämna fruktansvärda flyktingläger för att bosätta sig i Sverige, är något man kan justera upp och ner. Konsekvenserna av en sådan lagstiftning blir att fler utsatta människors enda chans att få skydd är att överlämna sig till skrupelfria smugglare och den livsfarliga Medelshavsrutten.


En stramare lagstiftning skulle minska möjligheten till familjeåterförening för flyktingar som befinner sig i Sverige. Möjligheten att återförenas med sin familj anses av vissa partier vara en orsak till att nya asylsökande söker asyl i Sverige, så familjer ska cyniskt splittras. Under våren har Röda Korset i två rapporter varnat för att svensk lagstiftning med detta riskerar bli bland den allra hårdaste i EU.

Det här är inte den solidariska och medmänskliga politik Sverige behöver. Vad vi behöver är en human och långsiktigt migrationspolitik och en väl fungerande integrationspolitik. De partier som för fram volymmål i migrationen har samma tänk i integrationspolitiken. Man vill inte ta emot nyanlända till sina kommuner, att asylsökande ska flytta dit eller som Lidingö skickar iväg de nyanlända man tagit emot efter två år till andra kommuner. Man lyfter hellre fram att begränsa tillgången till samhällets välfärd än att skapa bra förutsättningar för integration.

Det är en destruktiv väg som inte löser grundläggande problem. Istället för att diskutera volymer behöver politiken på alla nivåer samverka kring hur vi sänker trösklarna till arbetsmarknaden, får fler bostäder för människor att bo i, att varje elev får en chans i våra skolor och att alla får en bra vård och omsorg och kan känna sig trygga och en del av de samhällen man lever i. Då blir inte bara integrationen bättre, utan hela Sverige blir bättre – även Lidingö.

Flera partiers ensidiga fokus på att få migrationen att handla volymmål tar bort fokuset från hur vi gör Sverige som land bättre att leva i, genom att bygga på medmänsklighet, solidaritet och fungerande lösningar. Vårt land blir inte bättre genom att vi nekar människor att komma hit och få skydd från konsekvenserna av krig och förföljelse. Det blir bättre för att vi tillsammans gör det bättre.

Patrik Sandström (MP), oppositionsråd Lidingö

Kommentarer

  1. Asylrätten innebär att asyl söks i första säkra land. Det är inte så att asylsökande kommer i gummiflottar över Östersjön till Sverige och inte heller via Atlanten. Sverige har nu i flera år varit mer än generösa, gällande flyktingar och asylsökande. Problemen med bristande lagar som orsakat enorma kostnader, innebär vårdkris som kommer att ta lång tid att åtgärda. Enorm brist på poliser, bostadsbrist, sämre villkor för pensionärer, människor med behov av assistans m.m. Sverige har också fått en annan typ av brottslighet. Problemen med samordningsnummer, där det visat sig gång efter annan, att en person har kunnat ha ett otal identiteter har bidragit till att brott har kunnat utföras i stor skala och stora svårigheter att utreda dessa brott. Migrationsverket gör ett utmärkt jobb i de flesta fall när det gäller asylutredningar, men kostnaden för de som får avslag och inte lämnar landet, utan söker på nytt och på nytt och på nytt, är hisnande. Det är vårdkostnader, försörjning, offentliga biträden, tolkar, kostnader i förvaltningsrätten och mycket mer. Dessutom märks det mycket tydligt att det går trender i vad de asylsökande uppger för asylskäl. I de flesta fall i är det exakt samma berättelser i mål efter mål och utan trovärdighet eller bevisning alls. Sverige måste lagstifta att man vid avslag ska lämna landet och vill man söka på nytt efter avvisning, ska detta endast kunna ske ifrån landet de avvisades till, inga konstigheter med det. Så länge vi tillåter folk att komma in i Sverige via människosmugglare, kommer människosmugglarna att fortsätta sin verksamhet. Kvotflyktingar är det mest rättvisa systemet och begår man som flykting eller asylsökande brott i Sverige, ska de utvisas, punkt. Apropå skydd, är det redan ett otal kvinnor och barn i Sverige som är i stort behov av skydd, oftast från män och inte helt sällan gällande hedersvåld. Dessa måste gå före de som kommer till Sverige och söker asyl på grund av våra enormt generösa villkor. Sverige och övriga länder behöver bojkotta länder med odemokratiska lagar och villkor, inte jamsa med deras ledare.
    Sverigedemokraterna Lidingö genom gruppledare Iréne Borgenvik

  2. Patrik Sandström (MP)
    Väx upp och åk ned till Syrien, Somalia eller ett annat krigshärjat land och slåss för mänskliga rättigheter där, då kanske du slipper dessa bittra diskussioner om flyktingar, FN och olika rättigheter – röstar själv stolt på SD för dem för en bra politik för Lidingö – Mp, C, V är klassiska ”montera ned och gör det otrevligt här” – kolla bara på Larsberg, vänlig flyktingpolitik? Nej, har raserat ett tryggt Lidingö pga av det ni gör idag – inget mål, inget tänk, ingen framtid. Patrik Sandström, väx upp och bli en man och hjälp människorna i deras länder så dem inte behöver utsättas för det ”hemska” som väntar dem om dem ska fly,

    Tack för mig och ordet

    1. Hej, tänk på att hålla en vänskaplig och god ton i kommentarerna. Lidingö Nyheter ställer gärna upp som forum för debatt, men det förutsätter att kommentarer som lämnas ska hålla sig till ämnet och inte innehålla kränkningar och/eller påhopp. Tack! /Elvira, redaktör Lidingö Nyheter

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *