MP: Utredningar för tio miljoner betalas med osäkrare vägar och lekparker samt försämrad miljö

Bäver vid Kottlasjön. Foto: Bengt Jansson
Debatt14 maj 2020 kl 07.09

Den moderatledda majoriteten på Lidingö (M, Lp, L och Kd) har spenderat tio miljoner kronor på trafiklösningar och investeringar som aldrig blivit av. Konsekvensen blir nu ett drastiskt besparingspaket som går ut över den kommunala servicen – med osäkrare vägar och lekparker, minskad naturskötsel och utebliven kontroll av Kottlasjöns vattenkvalitet. Att brista i kostnadskontroll och låta den kommunala servicen ta smällen är att fara ansvarslöst fram med Lidingöbornas skattemedel, anser Miljöpartiet.

Teknik- och fastighetsförvaltningen går i år med ett oväntat underskott på totalt 15 miljoner kronor. Det är över tio procent av förvaltningens budget för gator, parker och natur. Hela tio miljoner kommer från kostnader för gamla utredningar i investeringsprojekt som inte blivit av och inte fanns med som en kostnad i årets budget. Däribland en utredning för 2,5 mnkr av en vägkorsning vid Skärsätra. Ställd inför sitt eget agerande och den överordnade målsättningen att sänka skatten gör den moderatledda majoriteten nu stora nedskärningar i den kommunala servicen. Konsekvenserna går ut över Lidingöborna på en rad sätt:

Trafiken
Målning av övergångsställen och markeringar vid stopplikt stryks helt för 2020. Klippning av vegetation vid vägar minskar. Underhåll av trafikljus skjuts till en del upp till 2021. Inga nya vägräcken inhandlas under 2020 – men ”förhoppningsvis uppstår inga större skador (på vägräcken) under året” och “minskas anslaget (för klippning av vegetation) för mycket finns risk att det uppstår trafikfarliga situationer på grund av dålig sikt.” Det skriver förvaltningen i beslutet som fattades på teknisk- och fastighetsnämnden i förra veckan.

Lekparker
Allt planerat underhåll av lekparker skjuts upp under 2020 (endast direkta rapporterade fel ska avhjälpas). Inte heller sittbänkar, bord och grillar kommer att underhållas. Detta kommer ge ”​en standardförsämring”, enligt förvaltningen.

Naturvård och Kottlasjön
Anslaget för skötsel av våra bostadsnära skogar kommer att minska med närmare hälften. I parkerna kommer gräset att växa sig högt på många ställen, slåttern minskar. Kottlasjöns vattenkvalitet kommer inte att kontrolleras, trots att sjön tidigare har utmärkts av algblomning, grumlighet och höga fosforhalter. Klippningen av vegetationen i och vid sjön begränsas också kraftigt, “vilket leder till igenväxning och att det blir svårare att bada”, skriver förvaltningen.

Sammantaget kommer dessa besparingar att ge en påtagligt försämrad kommunal service. ​För Miljöpartiet är dessa åtgärder anmärkningsvärda och beklagliga. Skattemedel ska alltid användas varsamt, men en rik kommun som Lidingö ska inte prioritera ner tryggheten och kvaliteten på servicen för sina invånare. M​ajoriteten har de senaste åren valt att sänka skatten med 50 öre, vilket motsvarar 85 miljoner mindre i stadens budget. De konkreta effekterna ser vi nu.

Den moderatledda ledningens agerande visar tydligt att Lidingö stad behöver bättre kostnadskontroll och en mer långsiktig planering av verksamhet och ekonomi för att kunna ge Lidingöborna en trygg, god service med hög kvalitet. Vi vill därför att kostnaderna för dessa utredningar redovisas öppet och att kommunfullmäktige ska hantera detta stora oväntade frångående av en redan beslutad budget.

Patrik Sandström (MP), oppositionsråd
Anna Odén (MP), ersättare i kommunstyrelsen
Jarmo Kukka (MP), ledamot i teknik- och fastighetsnämnden
Anneli Lundberg (MP), ersättare i teknik- och fastighetsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *