MP: Så hjälper vi människor och företag genom coronakrisen

Debatt10 april 2020 kl 10.291

Sverige kraftsamlar för att hantera coronakrisen. Regeringen har visat vägen med en stor mängd åtgärder för att motverka krisens ekonomiska konsekvenser. Runt om i landet, i Stockholms län och på Lidingö stöttar regionen och kommunerna det lokala näringslivet – och företag och människor varandra.

Coronavirusets spridning är först och främst en fara för människors liv och hälsa men slår nu allt hårdare mot den svenska ekonomin. Med kraftiga börsfall, obefintliga intäkter för många företag, och omfattande varsel och permitteringar står vi inför en ekonomisk kris som med största sannolikhet kommer att bli djup och långtgående. Nu varnar statliga Konjunkturinstitutet för att BNP kan falla med drygt 6 procent under det andra kvartalet och arbetslösheten öka kraftigt.

För att stärka Sveriges ekonomiska motståndskraft gör regeringen nu kraftfulla satsningar för att människor ska ges en möjlighet att behålla sina arbeten och klara sin försörjning. Tillsammans med samarbetspartierna C och L har en rad åtgärdspaket tagits fram:

Företag, organisationer och föreningar

 1. Räddningspaket till småföretag, däribland tillfälligt sänkta egenavgifter.
 2. Lättnader för företag som behöver låna pengar.
 3. Sjuklöneansvaret tas över av staten från dag ett.
 4. Arbetsgivaravgifter och preliminärskatt kan skjutas upp.
 5. Möjlighet för företag att införa korttidspermitteringar istället för att tvingas säga upp personal.
 6. Miljard i räddningsstöd till kulturen och idrotten.

Anställda och arbetslösa

 1. Smittbärarpenning införs, för de som inte får arbeta på grund av smitta eller eventuell smitta.
 2. Slopade karensdagar vid sjukdom och arbetslöshet.
 3. Förstärkt a-kassa, som även ger fler tillgång till stöd.
 4. Extra stöd till sommarjobb för unga i kommunerna.

För utbildning och studenter

 1. Fler platser på universitet, högskolor, yrkesutbildning och folkhögskola, och mer distansundervisning.
 2. Studiemedel ska kunna behållas även om undervisning ställs in.
 3. Fribeloppet för hur mycket man som student får tjäna slopas tillfälligt så att fler ska kunna rycka in och arbeta i vården.

För myndigheter och kommuner

 1. Stärkt stöd på nya 15 miljarder till kommuner och regionen för 2020.
 2. Tillskott till myndigheter som arbetar med Corona-hantering.
 3. Kompensation för extraordinära kostnader till kommuner och regioner i samband med pandemin.

Det här är omfattande åtgärdspaket som ska motverka de ekonomiska konsekvenserna av det pågående virusutbrottet och hjälpa så många som möjligt av de människor och verksamheter som drabbas. Vi har råd med det här tack vare att Sverige har mycket starka offentliga finanser och en låg statsskuld.

De tillskott på 15 miljarder som nu fördelas till kommuner och regioner ska säkerställa att välfärden ges förutsättningar att leverera – det ska finns tillräckligt med resurser till lärare, brandmän, sjuksköterskor, hemtjänstpersonal och bussförare i hela landet. För Stockholms län innebär det nya förstärkningar på över en miljard för Region Stockholm och 49 miljoner kronor för Lidingö.

När samhället möter utmaningar av den här magnituden är det avgörande att staten tar ansvar och möter allvaret. Människor ska kunna lita på att det gemensamma tar krafttag i en exceptionell situation. Vi delar och hanterar den nya verkligheten tillsammans.

Regeringen har tagit en historiskt stor mängd beslut i snabb takt för att hjälpa företag, organisationer och människor. Kommuner och regioner stöttar det lokala näringslivet. Företag tar fram nya lösningar och stöttar varandra även ekonomiskt. Förmågan att samverka, fatta beslut och stötta varandra genomsyrar krishanteringen i hela landet. På så många platser tar människor initiativ för att hjälpa de äldre och sjuka med inköp och ärenden. När det behövs som mest visar sig Sverige från sin bästa sida.

Karolina Skog (MP), ekonomiskpolitisk talesperson
Amanda Palmstierna (MP, näringslivspolitisk talesperson
Tomas Eriksson (MP), regionråd Region Stockholm
Patrik Sandström (MP), oppositionsråd Lidingö Stad

Kommentarer

 1. Det är bra stödåtgärder som beslutas och de flesta företag har tagit mycket bra initiativ själva för att kunna överleva ekonomiskt. Stödåtgärderna är dock tyvärr ytterligare ett bevis på regeringens sätt att handskas med situationer, bota symptom i stället för att förebygga orsaker. De äldre och sköra, skulle från början ha förskonats genom extrema försiktighetsåtgärder och skydd. Det borde ha setts till att det är i stort sett samma personal hela tiden som sköter om dem och de skulle ha informerats om hur de skyddar sina vårdtagare bäst. Kollektivtrafiken skulle ha ökat sina turer i stället för att minska och trängselskatten tagits bort direkt, liksom parkeringsavgifter. Men nu är det ett faktum att många äldre och sjuka redan har drabbats av denna förskräckliga pandemi. Jag vill sända en stark uppmaning till alla. Tänk till och undvik situationer där det är mycket folk och går inte det, så håll avstånd och öppna inte munnen när ni passerar någon på nära håll. Vårvädret lockar till utevistelse, men även där måste vi tänka på att skydda varandra genom att undvika närhet. Stötta det lokala näringslivet så mycket ni förmår och iaktta alla försiktighetsåtgärder även på er arbetsplats, för alla som inte kan jobba hemifrån. Snälla föräldrar, tala riktigt allvar med era barn och framförallt unga, så att de agerar så att fler slipper insjukna. Många yrkesgrupper blir extremt utsatta, så uppmana att inte prata rakt ut mot personers ansikten. Ni som hade planerat besök från ett annat land, tänk till igen och vänta med detta, både för vår skull och deras. Detta är en svår tid och med vanor vi måste ändra, men hjälps vi åt, klarar vi detta också. Slutligen ett stort tack till vården och polisen som sliter hårt för allas skull trots att de riskerar sitt eget liv och hälsa.
  Sverigedemokraterna Lidingö genom Iréne Borgenvik

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *