MP: Öka medvetenheten om demokratins värde hos Lidingös unga

Debatt6 februari 2024 kl 04.41

Ungas politiska intresse minskar, mer än hälften tror inte att politiker kan lösa samhällsproblemen och var femte kille tar avstånd från påståendet att demokrati alltid är det bästa sättet att styra ett samhälle. Det visar årets generationsrapport från Ungdomsbarometern, som nyligen presenterades. Den stärker bilden av tidigare gjorda undersökningar.

– Vi kan också se att antisemitismen i Sverige blivit alltmer synlig och hotfull mot den judiska minoriteten. Även rasism och islamofobi har fått ett starkare fäste jämsides med att auktoritära politiska strömningar växer, säger Patrik Sandström, Miljöpartiets gruppledare.

Vi vill därför lägga grunden till en långsiktig utbildningsinsats på Lidingös skolor: Vilka företeelser i samhället ger anti-demokratiska krafter möjlighet att verka? Vad åligger politiker, myndigheter, den enskilde för att stävja tendenser som leder fel?

Miljöpartiet föreslår att kommunstyrelsen i Lidingö stad avsätter 500 000 kr till en utbildningsinsats för att motverka antisemitism och rasism tillika för att stärka demokratiska värderingar. Vi menar att det är ett bättre och mer effektivt sätt att använda pengarna på än de studieresor som Moderaterna och Lidingöpartiet föreslår.

– Varje generation behöver få förståelse för de idéer och mekanismer som gör att antisemitism, rasism och auktoritära idéer uppstår och får fäste i ett samhälle. Om ingen är medveten kommer historien att upprepa sig. Garanterat, fortsätter Patrik Sandström.

Miljöpartiet menar att en långsiktig kvalitetsbaserad utbildningsinsats kan tas fram och genomföras i samarbete med Förintelsemuséet och Forum för levande historia.

Patrik Sandström, Miljöpartiet

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *