MP: Moderaterna avslöjar sin djupa okunskap om en hållbar energiframtid

Bild: Ingimage
Debatt4 november 2021 kl 04.18

Daniel Källenfors (M) duckar helt den moraliska frågan om att sprida osanningar i den politiska debatten (Lidingö Nyheter 21/10). Och han uppvisar en djup okunskap om förutsättningarna för att nå Sveriges mål om 100 procent förnybar energi till 2040.

Runt om i världen och i Sverige omvandlas energisektorn när de fossila bränslena fasas ut. På några få år har vindkraft och förnybar el lockat till sig investeringar på över 100 miljarder kronor och utgör en snabbt expanderande del av svenskt näringsliv. Kostnaden för ny landbaserad vindkraft har halverats i Sverige och är idag det klart billigaste kraftslaget.

Samtidigt når den svenska elexporten nya rekordnivåer. Det är resultatet av stöd till den förnybara energin och kloka investerares engagemang.

Vindkraften i Sverige producerar mer el än vid något tidigare tillfälle. Men mer behövs.

Det finns stor outnyttjad potential i den havsbaserade vindkraften, vilket såväl Internationella Energirådet, IEA, som EU konstaterar i nya rapporter. Till havs är vinden starkare och jämnare och större turbiner kan användas. Mot denna bakgrund har Miljöpartiet föreslagit en nationell strategi för att öka den havsbaserade vindkraften till 90 TWh år 2040.

Moderaternas och Daniel Källenfors (M) djupa okunskap blottläggs när han hänvisar till den havsbaserade vindkraften i termer av ”Miljöpartiets ambitioner”. Idag har i princip alla stora politiska aktörer strategier för att bygga vindkraft till havs. EU installerade i fjol rekordmycket ny vindkraft i europeiska hav och kraftkällan kallas ”central” i unionens nya strategi.

Kapaciteten ska 25-faldigas fram till år 2050. Det är bara ett exempel.

Okunskapen blir än mer uppenbar när Daniel Källenfors påstår att MP:s mål för den havsbaserade vindkraften inte ryms inom de områden som Havs- och vattenmyndigheten (HaV) pekat ut som lämpliga. Faktum är att tekniksprång nu gör det möjligt att bygga såväl på djupare vatten som med flytande kraftverk. Myndigheten har utgått från en föråldrad syn på var det går att uppföra vindkraftverk, vilket den själv tillstår (SvD 5/5, 2021).

Branschorganisationen Svensk vindenergi uppskattar att den nya tekniken kan ge en effekt på ”en bit över 90 TWh”, vilket motsvarar MP:s föreslagna mål.

Att bygga vindkraft till havs kan innebära att olika intressen krockar. Därför har klimat- och miljöminister Per Bolund (MP) varit mycket tydlig med att kommunernas inflytande ska värnas i tillståndsprocesser.

Utredningen “En rättsäker vindkraftsprövning” syftar till är att skapa en mer förutsägbar och rättssäker process. Där står följande: ”förslaget innebär att kommunerna fortsatt har en rätt att säga nej till vindkraft … ett positivt besked från kommunen är en förutsättning för att kunna lämna in en ansökan om tillstånd” (SOU 2021:53, s. 11). Tvärtemot vad Daniel Källenfors osant påstår.

Vi lever i en tid när klimatförändringen måste behandlas som ett direkt hot mot livet på jorden enligt FN:s nya klimatrapport. Det kräver modiga folkvalda som går i bräschen för att ställa om vårt energisystem.

Moderaterna och Daniel Källenfors väljer istället att sprida osanningar och ställa sig på fel sida om utvecklingen.

Robert Österbergh (MP)
Wiktoria Wittboldt (MP)
Patrik Sandström ((MP)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *