MP: Majoriteten slår in öppna dörrar

Debatt3 september 2020 kl 06.172

Den politiska majoriteten på Lidingö kritiserar i en debattartikel (20 augusti 2020) regeringens arbete mot gängkriminalitet. Detta med anledning av att flera ungdomar blivit rånade på Lidingö av andra ungdomar. De berättar om bra saker som kommunen gör och passar samtidigt på att slå in en hel del öppna dörrar, glida undan eget ansvar och spä på den oro många känner när de läser och hör om brott som begås.

För en person som drabbas av ett rån eller annat brott är det ett trauma och en kränkning. Jag hoppas att de ungdomar och familjer som drabbades på Lidingö får det stöd de behöver.

Grov gängbrottslighet skapar otrygghet i redan utsatta områden. Den försvårar arbetet mot segregation och förstör uppväxtvillkoren för barn och unga. Det är en utveckling som måste brytas här och nu. Kriminalitet ska inte vara ett attraktivt val för en ung person, det ska vara svårt att bli och vara kriminell, men lätt att lämna. Ju tidigare desto bättre. Unga som rånar andra unga är ett misslyckande, men dessvärre inget nytt. Det var till och med fler ungdomsrån på 1990-talet. På längre sikt har brottsligheten minskat även i Sverige. Tvärtom vad majoritetens påstår.

Som majoriteten skriver har staten ansvaret för polisen och domstolarna, inte kommunen. Regeringen har tagit fram ett program mot gängkriminalitet med 34 åtgärdspunkter. Det är det skarpaste och mest omfattande någonsin i Sverige. Det handlar om att ge bättre verktyg för polisen och andra myndigheter, skärpta straff och förebyggande åtgärder.
Flera av de punkter som majoriteten lyfter fram i sin artikel finns redan i programmet. M, KD och L hoppade dessvärre av förhandlingarna trots att de fått med många av sina förslag.

Istället för att slå in öppna dörrar och spä på oro skulle vi kunna göra mer tillsammans för att stärka tryggheten här på Lidingö. Vi i Miljöpartiet vill åstadkomma detta genom att:

 • Utveckla och fördjupa den samverkan som finns idag mellan staden, polisen, föreningarna och allmänheten, för att både fånga upp unga som riskerar att hamna fel, och att förebygga och ingripa mot brottslighet. Vi vill tillföra mer resurser till det arbetet.
 • Utöka antalet områdespoliser. Dessa är bra för att skapa trygghet genom sin närvaro utomhus, men också för lokalkännedom och att snabbt kunna vara på plats när det händer något. Detta ska ske i samverkan med polisen som bäst vet hur resurserna ska fördelas.
 • Ha en bättre dialog och samverkan med fastighetsägare, föreningsliv, näringsliv och boende inför trygghetsskapande åtgärder i stadsmiljön. Forskningen visar att kameraövervakning kan ha sin funktion på vissa platser om det sker i kombination med andra insatser.
 • Utveckla Lidingös stadsplanering för ökad trygghet och tillgänglighet. Forskningen visar att upplysta områden där människor vistas och rör sig upplevs som tryggare. Lidingös centrala delar ska planeras för att bli både tryggare och trevligare platser där människor kan bo, leva och arbeta. Detta måste vara en viktig del när den nya översiktsplanen tas fram.

Med våra förslag kan vi få både ett tryggare och mer livskraftigt Lidingö.

Patrik Sandström, gruppledare Miljöpartiet

Kommentarer

 1. Vi har inga områdespoliser och alla partier och allmänhet är fullständigt överens om att det skall vi ha. Därför måste alla partier forma ett gemensamt och väldigt rimligt krav till polisledningen:
  1/ Fem sociala och operativa områdespoliser.
  2/ De skall samförläggas med ambassadgruppen.
  Naturligtvis blir det en oerhörd styrka om alla kan enas kring detta !

 2. Vart är källhänvisningen,Patrik? Att brottsligheten skulle ha minskat från 1990 ser jag som ej troligt. Att det var fler ungdomsrån 1990 tvivlar jag inte på. Men det problematiska är hur rånen utförs. På 90 talet tvivlar jag på att man kissade på offren och förändrade dem.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *