MP: Lidingös hemtjänst ska fokusera på människors behov, inte tidsscheman

Debatt28 oktober 2021 kl 15.352

Lidingös hemtjänst ska vara trygg, hålla god kvalitet och utgå från människors behov. Idag kännetecknas den av ett fokus på betalningssystem och hur lång tid insatser får ta. Det vill vi ändra på, behoven måste få komma först.

Hemtjänsten är till för att stödja och förbättra livskvalitén hos de kommuninvånare som nyttjar den. Deras upplevda behov och åsikter måste väga tungt i både planering och genomförande. Vi vill att Lidingö stad organiserar hemtjänsten så att den bättre sätter människors behov i fokus.

När stadens hemtjänst nyligen utvärderades bekräftades problemet. Det saknas information om hur väl beviljade tjänster motsvarar verkliga behov och önskemål om bemötande. De som får hjälp tillfrågas inte systematiskt om detta. Ytterligare ett problem är att tidsscheman och betalningsmodeller styr arbetet hos personalen, mer än faktiska aktuella behov.

Det här vill vi ändra på och föreslår att modellen ”Fri tid” införs. Den sätter fokus på aktuella behov för dagen och tiden anpassas efter det. Modellen har använts i Västerviks kommun sedan 2017, med positiva resultat: kvaliteten och arbetsmiljön har förbättrats med ökad trivsel och engagemang, både hos de som får hjälp och hos personalen. Antalet utförda timmar och administration har minskat och mer tid har kunnat ägnas åt att utveckla kvaliteten.

En riktig win-win-situation med andra ord! Att den moderatledda politiska majoriteten på Lidingö säger blankt nej till vårt förslag att pröva modellen är för oss obegripligt. Vi beklagar detta på de äldres vägnar och andra som är i behov av hemtjänst.

Patrik Sandström (MP), gruppledare
Lars Ståhle (MP), ersättare i omsorg- och socialnämnden

Kommentarer

  1. Lidingö moderaterna politiker har fryst ytterligare pengar som tilldelats av Stockholms kommunen för att stödja pensionärer.
    Moderaterna byggde inte en 50-meters swimmingpool som de har lovat, men vi betalade ut våra pengar för ett samråd.
    Mycket smutsig politik i denna kommun, men valet är nästa år.

  2. Den som ev. funderar på att flytta till N:a Djurgpårdsstaden eller någon annan del av Stockholms kommun och inte är helt ung ska veta att det är en milsvid skillnad i det stöd man kan få som behövande person och det till Lidingö Stads fördel. I sportsiffror 5-0. Minst.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *