(MP): Lidingö oförberett för stora kriser

Debatt29 augusti 2022 kl 04.467

Sverige går till val i en turbulent och osäker tid. Det är krig i Europa. Mat och energi blir allt dyrare, inflationen skjuter i höjden och kontinenten har varit hårt drabbad av extremväder denna sommar. En kommun har en viktig roll i att rusta invånarna för stora kriser, men Lidingö är påtagligt dåligt förberett.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina ligger till stor del bakom de ekonomiska utmaningar vi nu möter. Allt högre priser på livsmedel och energi pressar hushållen, i Sverige och övriga Europa. Att vår el blir dyrare – trots att Sverige producerar mer än vi förbrukar och exporterar överskottet på den europeiska marknaden – är till stor del en följd av dyrare gas och kol i krigets spår, vilket driver upp priset på all energi. I kombination med globalt höjda priser på spannmål och konstgödsel möter vi nu en historisk uppgång på matpriser.

Parallellt blir klimatförändringen alltmer påtaglig. Värmerekord har slagits i land efter land i Europa denna sommar, med torka och stora skogsbränder som följd. I Tyskland har varor inte kunnat transporteras flodvägen eftersom vattenståndet varit för lågt. I Italien har regnbristen slagit hårt mot jordbruket. Allt med kännbara konsekvenser för EU:s ekonomi.

Situationen visar hur beroende vi är av omvärlden och att vi lever i en ny komplex verklighet av risker och hot. Begreppet trygghet får en vidare innebörd. Nu måste en av våra viktigaste uppgifter vara att stärka vår krisberedskap mot extremväder och allvarliga störningar i samhällsviktiga funktioner.

Regering och myndigheter har ett stort ansvar, men vad vi gör på den kommunala nivån är också viktigt. Försvarsberedningen lyfter fram att ansvaret för matförsörjningen på lokal nivå vid kriser ytterst vilar på kommunerna. Flera kommuner har tagit viktiga steg för att minska sin sårbarhet, men på Lidingö är den moderatledda kommunledningen kvar i gårdagens verklighet. Idag har Lidingö:

 • Ingen strategi för trygg livsmedelsförsörjning.
 • Ingen plan för att öka kommunens försörjning av egen el. Samtidigt säger man nej till husägare som vill installera solpaneler.
 • Varken strategi eller finansiering för att klimatsäkra fastigheter och infrastruktur. Lidingö hamnar på plats 132 av 180 undersökta kommuner i en ny studie om klimatanpassning från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Detta visar att Lidingö är dåligt rustat för stora kriser. Det är hög tid att vända situationen. Därför vill Miljöpartiet att kommunen ska:

 1. Ta fram en strategi för stärka livsmedelsförsörjningen. Lidingö är ingen stor jordbrukskommun men det finns mycket vi kan göra, däribland att göra kommunalt ägda Elfviks gård till ett centrum för lokal matproduktion och fördubbla målet för ekologisk mat till kommunala verksamheter (30 procent idag). Ekologisk mat kräver ej fossilt konstgödsel och stärker på så vis vårt oberoende.
 2. Öka egenförsörjningen av el genom att sätta upp solceller på alla kommunens fastigheter och ger husägare möjlighet att installera solpaneler.
 3. Ta fram en strategi för klimatanpassning för hela Lidingö så att hem, skolor, äldreboenden och andra byggnader står rustade mot extremväder.

Ju mer vi gör nu för att minska sårbarheter och risker, desto bättre kommer det att vara för Lidingö.

Patrik Sandström (MP), gruppledare
Wiktoria Wittboldt (MP), kandidat till kommunfullmäktige och riksdag

Kommentarer

 1. Jättebra! Vi behöver öka självförsörjningsgraden och klimatanpassningen samt minska vår klimatpåverkan.

 2. MP bidrar här till det sämsta med valrörelser. Lögner om andra istället för att föra fram sin egen politik. Senast förra veckan var alla partier överens om att vi ska bygglovsbefria solceller på privata fastigheter. Redan nu har många hus på LÖ solceller efter att ha sökt det bygglovet. Nu gör vi alltså det ännu enklare, vi stoppar inte solceller.

  Patrik Sandström vet också att det pågår ett arbete sedan många år med att sätta upp solceller på kommunens fastigheter. Det är bra och nu ökar vi takten där. Alla kommunala tak som lutar åt rätt håll ska ha solceller!

  Carl-Johan Schiller (KD)

  1. Bra att vi är överens om att det behövs fler solceller på både kommunala och privata fastigheter. Det har MP drivit under många år och röstat annorlunda än KD när miljö- och stadsbyggnadsnämnden tagit beslut om att neka bygglov för solceller.

   Det finns många fastighetsägare, stora som små, som har fått avslag på att sätta upp solceller under mandatperioden. Det nu dessbättre stoppade kulturmiljöprogrammet som vill kulturmärkta stora delar av Lidingö höll på att försvåra det ytterligare.

   Det behövs ett samlat grepp om solceller på kommunens tak, inte frimärksplanering. Det är bra om vi kan ändra det efter valet.

 3. Den största olycka som kan drabba Lidingö är att bli utan vatten. Idag går vattenledningarna i bron vilket gör det enormt sårbart. Om jag minns rätt förbrukar Lidingöborna motsvarande 25 st. st.fyllda Gångsätrabassänger dagligen. Många flaskor Loka blir det.. När HSB byggde bostäderna på Telegrafberget drog man över avloppsledningarna till Lidingösidan. Kunde HSB räkna hem detta kan Lidingö stad enkelt räkna hem en reservvattenledning från Nackasidan till Lidingö men blundar man för problemen är det svårt att se dem

 4. Svar till Tommy Wallén :
  Lidingö har redan en reservvattenledning från Frihamnen i Stockholm till Larsberg i Lidingö!

 5. Thomas Wingstedt: Ett klart slöseri med el är gatubelysningen som tänds långt innan det blivit mörkt och släcks långt efter att det blivit ljust. Dessutom var det bl a tänt i centrum mitt på dagen. Inte bara att elen är extremt dyr nu så borde vi hjälpa till att spara så att vi även kan öka export till t ex Tyskland som nu sparar vad dom kan för att minska behovet av Putingas. Det gäller naturligtvis hela Sverige.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *