(MP): Lidingö behöver klimatansvar, inte skattesänkningar

Debatt2 december 2021 kl 04.34

En historisk och turbulent vecka i svensk politik ligger bakom oss. Landets första kvinnliga statsminister utsågs, bara för att avgå och sedan vald igen efter några dagar. När regeringens budget föll, beslöt vårt parti att lämna regeringen. Det var ett sorgligt beslut, men också självklart: det är inte vår uppgift att administrera andras budget. Ska vi sitta i regering så är det med en politik vi vill se: där vi bromsar klimatförändringen, bygger ett mer jämlikt och rättvist samhälle, och ställer om till en resurssmart ekonomi inom naturens gränser.

Nu får Sverige istället en M, KD och SD-budget som gör det billigare att släppa ut koldioxid och ökar klimatutsläppen. Som slopar skyddet av vår fjällnära skog – ett av Europas sista stora gammelskogsområden. Och som därtill innehåller en cynisk skattesänkning som utesluter sjuka och arbetslösa, och vill skicka tillbaka flyktingar med medel avsedda för att bekämpa världsfattigdomen. Det är för oss helt fel väg att gå. Att Centerpartiet, ett parti som kallar sig grönt och liberalt, valde att släppa fram den är obegripligt.

Här på Lidingö har partierna nyligen presenterat sina budgetförslag för 2022. På klimatområdet är läget oroväckande, eftersom kommunerna har en nyckelroll för att få ner utsläppen. Den moderatledda majoriteten går fram med nya stora skattesänkningar på bekostnad av klimatsatsningar. Följden är att Lidingö:

• inte bedriver ett systematiskt arbete för att minska klimatpåverkan i stadsplaneringen och skydda Lidingö från framtida klimatförändringar
• inte arbetar för nollutsläpp från från sådant som varutransporter, skolskjutsar och färdtjänst
• inte har någon koldioxidbudget som mäter vårt utsläppsutrymme i förhållande till Parisavtalet
• inte har någon plan för att uppnå Parisavtalets mål.

Det är en hållning som måste kallas ansvarslös, och det förvånar inte att Lidingö rankas som en av Sveriges miljösämsta kommuner.

Däremot är det förvånande att Lidingöpartiet, som nyligen aviserat en utmärkt hållning i klimatfrågan, mycket nära vår egen, väljer att ställa sig bakom detta bristande ansvar för Lidingös framtida klimat. Vi kan också konstatera att varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet gör tillräckliga klimatsatsningar. Välkommet är dock att Centerpartiet, här på lokalplanet, lanserar ett klimatpaket om ca 20 miljoner kronor. Det saknar dock åtgärder som förbereder Lidingö för effekterna av klimatförändringarna, ett långsiktigt och kostsamt arbete som måste påbörjas nu.

För att Lidingö ska kunna dra sitt strå till stacken för att uppnå Sveriges klimatmål krävs ett mer kraftfullt åtgärdspaket. I vår budget lägger vi därför 25 miljoner kronor extra i satsningar och 40 miljoner extra i investeringar. Vi gör det istället för att sänka skatten och med en budget i balans. I satsningen ingår:

• 20 miljoner kronor till investeringar i elbilar, solceller och laddstationer. Staden ska gå före genom att förnya sin bilpark till enbart fossilfria fordon.
•500 nya laddstationer för elfordon i gatunätet och en biogasstation
• Handlingsplan för att Lidingö som geografiskt område är fossilfritt 2035
• Framtagande av koldixoidbudget för Lidingö stad
• 20 miljoner kronor till en fond för lokala klimatinnovationer
• Investeringar i klimatanpassning för att skydda Lidingö mot klimatförändringens effekter.

Vi lever i en tid när ”vi knackar på dörren till en global klimatklimatastrof,” sa FN:s generalsekreterare António Guterres i sitt slutord det nyligen avlustade klimattoppmötet i Glasgow. Det är hög tid att den insikten får genomslag i politiken även på Lidingö.

Patrik Sandström (MP), gruppledare
Wiktoria Wittboldt(MP), ersättare i kommunstyrelsen

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *