MP: Lidingö behöver en översiktsplan som blickar framåt – inte bakåt

Debatt13 november 2020 kl 06.261

Lidingö står inför ett vägskäl. Ska ön vara ett levande samhälle där människor inte bara kan bo, utan också arbeta och ta del av ett rikt utbud av kultur, handel och mötesplatser? Eller ska den stagnation som slagit rot fördjupas? Detta är de centrala frågor som det kommande arbetet med en ny översiktsplan i grunden handlar om.

Lidingös stad ska ta fram en ny kommunal översiktsplan för åren 2022-2030. Översiktsplanen har en central roll när det gäller att slå fast de övergripande visionerna och strategierna för kommunens långsiktiga utveckling. Den rör sådana frågor som hur hur den byggda miljön ska utvecklas, hur förutsättningarna för ett rikt näringsliv, föreningsliv och kulturverksamhet bäst kan främjas, samt hur miljö, natur och allmänhetens intressen ska ta tillvaras.

Men när den moderatledda majoritetens förslag på utgångspunkter för ny översiktsplan debatterades på förra kommunfullmäktige bekräftades en sorglig verklighet: det saknas en framåtblickande strategi som tar tag i de utmaningar Lidingö står inför. Och majoritetens förslag har formulerats utan någon dialog överhuvudtaget med Lidingöborna, föreningar och näringsliv.

Vi är många som anser att utvecklingen går åt fel håll idag – och majoritetsstyrets politik är en del av problemet. Vi vet att många företagare på Lidingö är oroliga för att utvecklingen går i stå (vilket tog sin början långt före Corona). I Svenskt Näringslivs nya kommunranking (2020) hamnar Lidingö på plats 284 av landets 290 kommuner när det gäller antalet jobb i förhållande till befolkningen. Vi vet att det råder bostadsbrist på ön, särskilt för ungdomar, och att många efterlyser bättre kollektivtrafik. Och vi vet att Lidingöborna vill se ett rikare utbud av kultur, nöje och handel på hemmaplan. Minskat resande och bättre kollektivtrafik är också bra för miljö- och klimat.

För oss i Miljöpartiet är det självklart att politiken ska svara upp mot de här utmaningarna. Men den styrande majoriteten har fastnat i passivitet: man har under flera år tagit fram nya förslag på hur centrum skulle kunna bli mer levande, men samtliga har skrotats. Man stoppar planer på fler bostäder och lokaler för handel och företag i centrumnära lägen, och bygger istället några få exklusiva villor. Bostadsbristen leder till svårigheter för företag och staden att rekrytera personal som varje dag måste pendla mellan sin bostadsort och Lidingö, att unga måste flytta från ön och att integrationen försvåras. Majoritetens ovilja att utveckla Lidingö blockerar också konstruktiva samtal om utbyggd kollektivtrafik

med Region Stockholm.

Kort sagt, den moderatledda majoriteten undergräver förutsättningarna för ett levande Lidingö.

Miljöpartiet vill vända den här utvecklingen, men gå ansvarsfullt fram utan ohejdad exploatering. Vi vill bevara Lidingös särart, värna och stärka våra naturvärden och rekreationsmöjligheter, och samtidigt skapa förutsättningar för ett livskraftigt och hållbart lokalsamhälle.

Därför vill vi att arbetet med den nya översiktsplanen ska baseras på följande överordnade målsättningar:

 • Sätt fokus på att skapa ett dynamiskt lokalsamhälle med levande centrum och stadsdelar, där fler företag vill förlägga sina verksamheter, och stimulera aktivt utbudet på kultur och nöje
 • Ta fram planer för nya bostäder med blandade storlekar och upplåtelseformer, så att även ungdomar kan bo kvar eller bosätta sig på ön
 • Ställ om Lidingö till en klimatsmart ö, med minimerad miljöpåverkan från föroreningar och buller
 • Utveckla naturskyddet, värna grönområdena och stärk Lidingös biologiska mångfald

Involvera Lidingöborna själva, via intresse- och företagarföreningar. Arbetet med ny översiktsplan ska vara ett viktigt redskap för att stärka den lokala demokratin. Det är dags att lägga om kursen och skapa ett mer levande och långsiktigt hållbart Lidingö. När det moderatledda styret blickar bakåt, står vi i Miljöpartiet redo att ta tag i framtidsarbetet.

Patrik Sandström (MP), gruppledare
Jan Fjellander (MP), ledamot i kommunfullmäktige
Sanne Welin (MP), ersättare i kommunfullmäktige
Erik Wallin (MP), ledamot i miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Jarmo Kukka (MP), ledamot i teknik- och fastighetsnämnden
Annelie Lundgren (MP, ersättare i teknik- och fastighetsnämnden
Wiktoria Wittboldt (MP), ersättare i kommunstyrelsen

Kommentarer

 1. Patrik och övriga i MP Lidingö:
  Den regering vi har nu, liksom många tidigare regeringar, gör något som verkar typiskt för strutsbetéende, nämligen att bota symptom när de redan dykt upp, i stället för att förebygga orsaker till problem.
  Grönområden och skog är våra livsnerver. Sveriges skogar gör att koldioxidutsläppet i Sverige är i princip lika med noll. Bostäder, det vill säga, höga hus med många lägenheter och boende däri, ökar koldioxidutsläppen drastiskt. Lidingö är redan en av de mest tätbefolkade kommunerna i landet och vi har dessutom vatten runt om oss, som vi måste värna om att inte förorenas. Ungdomar ska kunna ges möjlighet att stanna kvar på ön, men de vill inte bo i små lägenheter när de bildar familj. Kvinnor och män som är ensamstående föräldrar eller separerar, är en större prioritet anser vi, eftersom barnen är etablerade i skolorna här.
  Det viktigaste för Lidingö är att få bukt med den otrygghet som redan råder, kriminalitet som ökar och narkotikaanvändningen som drar till sig grov brottslighet som ser bra försäljning på Lidingö. Gällande kollektivtrafiken håller jag med om att den måste bli bättre, framför allt tvärförbindelserna, men regionen ska inte ställa ultimatum att vi måste bygga sönder ön för att de ska tillgodose lidingöbornas behov av kollektivtrafik. Där måste väl ni i MP kunna hävda miljön som en bra anledning till utbyggnad av bussnätet m.m.
  Vi har redan sett hur Stockholms innerstad utvecklas och det kan inte vara någon lidingöbos vilja att få samma problem med oframkomlighet och cykelbanor som hindrar buss- och biltrafiken. Det finns många som av olika skäl inte kan cykla och vi får inte stänga ute dessa människor för att de saknar möjlighet att komma fram.
  Låt Lidingö blomstra som den fina skärgårdsö den är och att centrum och småcentrum får butiker, restauranger etc. som är attraktiva och lockar kunder till sig från hela länet.

  Sverigedemokraterna Lidingö genom Iréne Borgenvik och Göran Borgenvik

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *