MP: Kvinnors rättigheter ger också män möjligheter

Debatt8 mars 2020 kl 05.12

Idag, den 8 mars, firar vi internationella kvinnodagen. Dagen inrättades för över 100 år sedan för att uppmärksamma kvinnors situation världen över och ge kvinnor samma möjligheter som män att forma samhället och sitt eget liv. I Sverige har vi kommit långt, men mycket återstår att göra, även på Lidingö.

På 100 år har mycket hänt! På många håll i världen deltar nu kvinnor i samhället på mer jämbördiga villkor. Viktiga lagar för kvinnors rättigheter och möjligheter har stiftats. Mycket tar vi idag för självklart, som förskolor, fri abort och lika lön. Sverige ligger i den absoluta jämställdhetstoppen i ett internationellt perspektiv. Hälsa, politisk makt (vi har ett av världens mest jämställda parlament sett till könsbalansen) och utbildning är områden där vi är särskilt framgångsrika. Detta ska vi vara stolta över.

Ändå har vi lång väg kvar innan vi kan kalla oss helt jämställda. Kvinnor har i genomsnitt 89 procent av mäns löner och endast 68 procent av mäns pensioner. De utför en mycket större del av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Metoo-uppropen visade på en skrämmande verklighet med sextrakasserier och övergrepp som länge tystats ner. Mäns våld mot kvinnor är alltjämt ett allvarligt problem: var fjärde kvinna har någon gång under sitt liv utsatts för våld av en närstående och minst 13 kvinnor dödas varje år av sin partner.

Samhället måste fortsätta ansträngningarna mot de orättvisor och det lidande som kvinnor drabbas av. Ett mer rättvist samhälle möjliggör ett bättre samhälle för alla, även för män. Varje kvinna som utsätts för våld i hemmet är en för mycket, varje barn som är rädd för att pappa ska slå mamma är ett för mycket. Varje tusenlapp som en kvinna går miste om i lön när hon utför samma arbete som en man är inte acceptabel.

Vi är stolta över att Sverige har världens första feministiska regering. Det har stort symbolvärde och sätter konkreta avtryck i regeringens arbete. Jämställdhetsperspektivet inte är ett separat fack utan en integrerad del i alla politiska områden. Alla våra statsråd bedriver feministisk politik och på så sätt kan man säga att Sverige inte har en jämställdhetsminister, utan 22!

Bland de reformer vi har genomfört vi vill lyfta fram:

  • Jämställdhetsmyndigheten. Den inrättades 2018 för att motverka bristen på samordning och långsiktig strategi i jämställdhetsarbetet. Nu finns en permanent organisation för att genomföra de politiska prioriteringarna.
  • Jämställdhetsbudgetering. Alla regeringens budgetförslag utvärderas nu utifrån sina jämställdhetseffekter så att statens budget stärker kvinnors möjligheter och rättigheter.
  • En 10-årig nationell strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor.
  • Förlossningsmiljarder. Öronmärkt satsning med en miljard kronor per år, 2018–2022, för fler barnmorskor, färre förlossningsskador, stärkt eftervård och fler vårdplatser.
  • Ökat stöd till kvinno- och tjejjourer och riktade budgetsatsningar för att motverka våld i nära relationer.
  • Skärpt lagstiftning för brott med hedersmotiv och förslag att ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, införs.

Miljöpartiet är ett feministiskt parti, även på Lidingö. Bland annat vill vi planera vår stadsmiljö för ökad trygghet, med fokus på kvinnor och barn. Vi vill ge mer resurser än idag till skolan för att minska stress och psykisk ohälsa, vilket i högre grad drabbar tjejer. Arbetet med att minska våld och hedersvåld mot kvinnor och tjejer på Lidingö ska stärkas.

Vi vill få slut på de strukturer och attityder som ger män mer makt än kvinnor. Som ger kvinnor sämre löner och pensioner. Låser in oss i begränsande könsroller, för både kvinnor och män. Gör oss otrygga och rädda på kvällar på stan. Jämställdhet handlar för oss rättvisa och frihet, trygghet och värdighet. Inget mindre. Det tänker vi fortsätta att kämpa för.

Anna Odén (MP), ledamot i kommunfullmäktige
Patrik Sandström (MP), oppositionsråd
Jan Fjellander (MP), ledamot i kommunfullmäktige
Sanne Wellin (MP), ersättare i kommunfullmäktige

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *